De Commissie heeft het portaal ‘European Research Area For Ukraine’ gelanceerd. Het portaal is een one-stop shop die informatie en ondersteunende diensten verleent aan onderzoekers die nog in Oekraïne zijn en aan diegenen die zijn gevlucht. Middels dit portaal wil de EU de getroffen onderzoekers helpen met het vinden van huisvesting en banen, erkenning van hun diploma's en andere diensten.  


EU schiet Oekraïense onderzoekers te hulp met ERA4Ukraine

Nieuw portaal ERA4Ukraine  

De Commissie presenteert het nieuwe portaal ‘European Research Area For Ukraine’ (ERA4Ukraine). ERA4Ukraine biedt informatie en ondersteunende diensten aan onderzoekers die zich nog in Oekraïne bevinden en onderzoekers die het land reeds hebben ontvlucht. Het portaal bundelt initiatieven op EU-niveau, per land en van niet-gouvernementele organisaties. De EU tracht aan de hand van ERA4Ukraine onderzoekers te helpen bij het vinden van een onderkomen en werkgelegenheid, het erkennen van hun diploma's en het aanbieden van algemene bijstand. Het ERA4Ukraine-portaal is gelanceerd op het bestaande platform van EURAXESS. Op de website zijn ook andere initiatieven vanuit de EU te vinden, zoals Science4Refugees, een bestaand EURAXESS-initiatief dat vluchtelingen banen en stages aanbiedt.

Context

Sinds de Russische militaire inval van dit jaar heeft de Commissie verschillende stappen ondernomen om Oekraïne steun te verlenen op het gebied van onderzoek en innovatie. Oekraïne had al een overeenkomst gesloten waarmee het deel uitmaakt van zowel Horizon Europe als de onderzoeks- en opleidingsprogramma's van Euratom. Nu heeft de Commissie administratieve stappen gezet om ervoor te zorgen dat Oekraïense begunstigden en instellingen financiering kunnen ontvangen uit de EU-programma's voor onderzoek en innovatie. De European Research Council (ERC) vraagt 5600 ERC-begunstigden om tijdelijke werkgelegenheid te bieden aan onderzoekers en ondersteunend personeel dat op de vlucht is uit Oekraïne. Dit nieuwe ERC-initiatief is tevens opgenomen in het ERA4Ukraine-portaal. Tegelijkertijd verklaarden ook de Europese kenniskoepels zich solidair met alle kennisinstituten en onderzoekers in Oekraïne.