De lidstaten hebben onvoldoende digitaliseringseffect in het onderwijs behaald uit Erasmus+ en de Recovery and Resilience Facility (RRF). Dat concludeert de Rekenkamer in haar rapport over de Europese financiering van digitaal onderwijs. Zo is er een gebrek aan strategische focus bij de lidstaten en schort het aan digitale vaardigheden in het onderwijs.


Europees geld voor digitaal onderwijs moet effectiever benut worden door de lidstaten

Gebrek aan strategische focus  

Ondanks de ruime beschikbaarheid van Europees geld kunnen lidstaten meer werk maken van digitalisering van het onderwijs. Dat concludeert de Europese Rekenkamer in haar rapport ‘’EU-support for the digitalisation of schools Significant investments, but a lack of strategic focus in the use of EU financing by member states.’’. De afgelopen jaren heeft het onderwijs baat gehad bij het beschikbare Europese geld voor digitalisering, maar door een gebrek aan strategische focus zijn er kansen gemist. Zo blijven de digitale vaardigheden van docenten een punt van zorg en is er een te groot gebrek aan snel internet, laptops en tablets bij te veel onderwijsinstellingen. Dat vormt een risico voor het behalen van de (digitale) doelen uit het Digitaal Kompas en de Europese Onderwijsruimte.

Aanbevelingen voor de Commissie

De Rekenkamer geeft verdere aanbevelingen om digitaliseringsbeleid in het onderwijs te versterken. Zo moet er nationaal digitaliseringsbeleid komen dat afgestemd is op de regionale behoefte van het onderwijs. Verder beveelt de Rekenkamer de Commissie aan om Europese ondersteuning voor digitalisering actiever te promoten, omdat nog te veel onderwijsinstellingen onbekend zijn met de Europese initiatieven. Daarnaast dient de Commissie de financiering beter te koppelen aan de doelstellingen en behoeften van het onderwijs. Tot slot wordt de Commissie geadviseerd om periodiek te monitoren en rapporteren over de snelheid van internet in het onderwijs.

Context

Digitalisering is een van de prioriteiten van commissie Von der Leyen. Gedurende de coronapandemie maakte de Commissie nog eens 11 miljard euro extra vrij om thuisonderwijs te faciliteren. De effecten lijken echter nog onvoldoende. Onlangs vroeg de Commissie de lidstaten namelijk om meer werk te maken van het Digital Education Action Plan. In het Neth-ER evenement From the Ground Up: Redesigning Education to Meet the Needs of Today's Learners bleek eveneens dat er nog te vaak een kloof ervaren lijkt te worden tussen de beleidsambities en de dagelijkse praktijk. Uiteindelijk zijn de lidstaten verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid. De EU ondersteunt waar nodig met financiële middelen en advies.

 

Mede geschreven door Marouan Moussi.