De Europese Commissie is op zoek naar organisaties, waaronder onderwijsinstellingen en onderzoekscentra die haar zullen ondersteunen bij het verslaggeven en verspreiden van informatie over het Europees cohesiebeleid. Ze hoopt hiermee een beter begrip van het Europees cohesiebeleid onder burgers te bevorderen. Geïnteresseerde instellingen kunnen een voorstel indienen tot en met 11 januari 2022.


Gaat u burgers informeren over het Europees cohesiebeleid?

Burgerparticipatie vergroten

De Commissie is op zoek naar organisaties die haar willen ondersteunen in de communicatie over het Europees cohesiebeleid. Zo hoopt zij de zichtbaarheid van het cohesiebeleid onder Europese burgers te verbeteren en hen meer te betrekken bij de toekomstige prioriteiten van de Europese Unie. De Commissie roept instellingen, waaronder universiteiten, onderwijsinstellingen en onderzoekscentra op om zich kandidaat te stellen voor deelname. Zij kunnen hun voorstellen vrij vormgeven en per project tot maximaal 300.000 euro aan financiering ontvangen.

Context

Het Europees regionaal beleid, ofwel cohesiebeleid is gericht op alle regio’s en steden in de Europese Unie en is bedoeld om de werkgelegenheid, de concurrentiepositie van ondernemingen, economische groei en duurzame ontwikkeling te ondersteunen en de levenskwaliteit van burgers te verbeteren. De Commissie financiert het cohesiebeleid met de Europese Structuur- en Investeringsfondsen, zoals het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, Interreg en het Europees Sociaal Fonds. Uit een recente Eurobarometer-bevraging blijkt dat 41% van de Europese burgers bekend is met door de EU gesteunde projecten in hun regio. Het overgrote deel zou graag meer regionale investeringen in kennis, onderzoek en innovatie zien.