De Commissie vraagt naar uw mening over de Urban Innovations Actions. De enquête is bedoeld om meer te leren over hoe goed de UIA presteert in het licht van de gestelde doelen en hoe het programma kan worden versimpeld met het oog op het vervolgprogramma European Urban Initiative 2021-27. De enquête is open tot 22 mei.

Geef uw mening over de Urban Innovations Actions

De Europese Commissie vraagt naar uw mening over de Urban Innovations Actions. De enquête is bedoeld om meer te leren over hoe de UIA presteert in het licht van de gestelde doelen en hoe het programma kan worden versimpeld met het oog op het vervolgprogramma European Urban Initiative 2021-27. De enquête staat open tot 22 mei.

Geef uw mening over Urban Innovations Actions

De Europese Commissie vraagt naar uw mening over de Urban Innovations Actions (UIA). Het doel van de enquête is om meer te leren over hoe goed de UIA presteert in het licht van de gestelde doelen en hoe het programma kan worden versimpeld met het oog op het vervolgprogramma European Urban Initiative 2021-27. Belanghebbenden met een interesse in innovatie en duurzame stedelijke ontwikkeling kunnen hun visie delen, met name op het gebied van de effectiviteit van de UIA projecten, de mogelijkheden om op te schalen en kennisdeling met andere steden door heel Europa. U kunt tot 22 mei 2020 reageren.

Context

De UIA is een initiatief van de Europese Unie dat stedelijke gebieden in staat stelt om innovatieve oplossingen voor hun specifieke uitdagingen te financieren. Het initiatief maakt onderdeel uit van de bredere Urban Agenda for the EU. De UIA wordt gefinanicierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) met een budget van 372 euro in de huidige programmaperiode. In 2019 presenteerde de Commissie haar plannen voor stedelijke ontwikkeling na 2020. Het vervolgprogramma voor 2021-27 zal de naam European Urban Initiative krijgen, 60% van het budget zal naar innovatieve acties gaan. 

Meer informatie:

Website UIA: UIA Initiative
Enquête Commissie: Urban Innovations Actions 2014-2020, Open Survey
Publicatie Commissie: Explanatory Memo: European Urban Initiative - Post 2020
Artikel Neth-ER: EC presenteert plannen voor stedelijke ontwikkeling in Europa na 2020
Artikel Neth-ER: Cohesiebeleid na 2020: gericht op innovatie en digitale technologieën