De Europese Commissie vraagt in een nieuwe consultatie uw mening over het e-cohesion systeem. Dit elektronische data-uitwisselingsysteem werd afgelopen programmaperiode (2014-2020) geïntroduceerd. De Commissie wil weten of de introductie van het systeem geleid heeft tot een vermindering van de administratieve rompslomp en of het de regelgeving van het cohesiebeleid heeft gesimplificeerd. Reageren kan tot 30 oktober.

Geef uw mening over het e-cohesion data-uitwisselingssysteem

E-cohesion  

Heeft het e-cohesion data-uitwisselingssysteem, dat afgelopen programmaperiode (2014-2020) werd geïntroduceerd, de administratieve lastendruk verlaagd en regelgeving gesimplificeerd? De Europese Commissie hoort graag uw mening hierover in een recent geopende consultatie. De consultatie is zowel gericht aan autoriteiten die cohesiegelden beheren als ook de begunstigden. Reageren kan tot en met 30 oktober.

Context

E-cohesion is een element dat in de programmaperiode 2014-2020 van de Europese Structuur –en Investeringsfondsen (ESIF) werd geïntroduceerd met als doel de implementatie van de fondsen te stroomlijnen en te simplificeren. In een eerder rapport uit 2017 stelde de Commissie dat nieuwe vereenvoudigingsmogelijkheden, zoals het gebruik van online procedures (e-cohesion), hun vruchten afwierpen. Nu is het aan u om aan te geven of u hetzelfde heeft ervaren. De resultaten van de evaluatie worden meegenomen voor de nieuwe programmaperiode.