De Interreg Noordzeeregio vraagt uw mening over het Interreg Noordzeeregio-programma 2021-2027. De Interreg regio heeft een consultatie uitgezet, met als doel om input te verzamelen voor de creatie van een groener, levendiger en veerkrachtiger toekomstig programma. De consultatie vindt plaats in de vorm van een digitale enquête en de deadline is 30 september.


Geef uw mening over het Interreg Noordzeeregio-programma 2021-2027

Input voor nieuw programma 2021-2027

Ben je geïnteresseerd in het Interreg Noordzeeregio-programma en hoe het programma groener, levendiger en veerkrachtig gemaakt kan worden? De Interreg regio heeft een consultatie opgezet in de vorm van een survey. De consultatie is gericht op alle belanghebbenden en geïnteresseerden in het toekomstige programma en de projecten daarbinnen. De deadline voor het invullen van de enquête is 30 september. De ontwikkeling van het programma vindt plaats tot het eind van 2020 en wordt ingediend bij de Interreg Noordzeeregio-landen aan het begin van 2021. In het vierde kwartaal van 2020 worden twee online evenementen georganiseerd waarbij de resultaten van de enquête worden gedeeld.

Context

Europese territoriale samenwerking (ETS), beter bekend als Interreg, is 30 jaar geleden van start gegaan als een van de instrument voor Europees cohesiebeleid. Interreg maakt binnen het cohesiebeleid onderdeel uit van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het programma heeft als doel om samenwerking tussen EU-grensregio’s te vergroten, te verbeteren en te stimuleren. De Interreg Noordzeerregio is een van de regio’s waar Nederlandse kennisinstellingen deel van uitmaken. Andere programmagebieden waar Nederland aan deelneemt zijn Interreg Noord-West Europa, Interreg Vlaanderen-Nederland en 2 Zeeën.