De Commissie heeft het derde werkprogramma van de Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) gepubliceerd. De focus ligt in 2024 op het bevorderen van geavanceerd onderzoek in medische tegenmaatregelen- en technologieën, het versterken van de Europese strategische autonomie en het verhogen van internationale samenwerking. Het voorlopige budget van 730 miljoen euro betekent wel dat het werkprogramma halveert ten opzichte van 2023.


HERA werkprogramma 2024: focus op geavanceerd onderzoek en strategische autonomie

Geavanceerd onderzoek en vaccin hub

De Commissie-goedkeuring van het 2024 werkprogramma van de Europese Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) is een feit. Voor 2024 krijgt HERA voorlopig 730 miljoen aan budget toegewezen, ongeveer de helft minder dan in voorgaande jaren. Met 481 miljoen euro is er wel een duidelijke budgettaire prioriteit voor geavanceerd onderzoek en de ontwikkeling van medische tegenmaatregelen. HERA kondigt onder meer aan dat zij nauw betrokken zal zijn bij het ontwikkelen van een EU Biotech and Biomanufacturing initatiative Daarnaast zal HERA in 2024 via EU4Health een Europese hub op voor de ontwikkeling van vaccins oprichten. Het doel van deze gedecentraliseerde hub is het versnellen van de ontwikkeling, productie en distributie van vaccins door middel van verhoogde samenwerking tussen expertcentra en Europese netwerken voor klinische proeven. In dit kader wil HERA ook vaccinbibliotheken creëren.

Versterken open strategisch autonomie

Het HERA werkprogramma moet ook bijdragen aan de Europese open strategische autonomie. Daarom lanceert HERA in 2024 een pilot actie onder EU4Health die de fabricering van technologieën voor geneesmiddelen efficiënter en groener moeten maken. Ook lanceert ze een joint action met lidstaten voor het delen van best practices in het aanleggen van geneesmiddelvoorraden. Onlangs werd al bekend dat de Commissie in begin 2024 een Critical Medicines Alliance wil creëren om de geneesmiddelentekorten aan te pakken. Daarnaast zal HERA in 2024 ook een vaccinatiestrategie presenteren met een sterke internationale dimensie. HERA wil een verhoogde internationale samenwerking met EU-kandidaat-lidstaten en Afrikaanse partners teweeg brengen, onder andere ook om de geneesmiddelentekorten in de EU aan te pakken. Verder zal in 2024 het trainings- en oefenprogramma van HERA volledig ontwikkeld worden. Dit moet volksgezondheidsfunctionarissen voorbereiden op grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen door middel van medische tegenmaatregelen.

Context

HERA is opgericht in reactie op de COVID-19-pandemie met als doel het aanpakken van grensoverschrijdende gezondheid-noodsituaties. Tot 19 februari 2024 is er een publieke consultatie open voor de beoordeling van HERA. Opvallend is dat het budget voor 2024 een halvering inhoudt ten opzichte van de 1,3 miljard euro in de werkplannen van 2022 en 2023. De HERA begroting is afhankelijk van de bijdragen uit programma’s EU4Health, Horizon Europe en het EU mechanisme voor civiele bescherming (UCPM). Omdat de bijdragen van UCPM dit jaar ophouden, valt het HERA budget in 2024 een stuk lager uit. De bijdragen van EU4Health en Horizon Europe zullen in 2024 wel toenemen.

 

Mede geschreven door Vincent Klein Ikkink.