De Commissie vraagt naar uw ervaring met de administratieve lasten van de structuurfondsen, zoals EFRO. Het gaat specifiek om elektronisch uitwisselen van gegevens via het e-Cohesion systeem. Reageren kan tot en met 10 september.


Hoe ervaart u de administratieve last van structuurfondsen?

Rompslop of vlotjes

Wat is uw ervaring met de digitale uitwisseling van gegevens voor de Europese structuurfondsen? Dat wil de Commissie graag van uw horen in een consultatie over het elektronische e-Cohesion systeem. De vragenlijst zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het systeem in de periode 2021-2027. De Commissie heeft een vragenlijst voor deelnemers aan projecten gefinancierd uit de fondsen en een vragenlijst voor overheden. De lijst vraagt onder andere naar het gebruik van het systeem, de gebruiksvriendelijkheid en de toegevoegde waarde. Reageren kan tot en met 10 september.

Context

Het online systeem e-Cohesion werd in 2014 geïntroduceerd als alternatief voor het uitwisselen van informatie op papier. In 2017 stelde de Commissie dat het gebruik van online procedures hun vruchten afwierp. Nu is het aan u om aan te geven of u ook zo heeft ervaren.