Er moet in totaal jaarlijks 117 miljard euro geïnvesteerd worden, waaronder 42 miljard voor onderwijs en vaardigheden, om de digitale kloof te dichten. Zo stelt een rapport over de digitale transformatie, dat in opdracht van de Commissie is uitgevoerd. Om van Europa een digitale grootmacht te maken, worden initiatieven voorgesteld, waaronder het oprichten van ‘superuniversiteiten’ en een initiatief voor gezamenlijke aanbesteding voor innovatie.

Hoe kan Europa de digitale transitie de baas blijven?

Grote investeringen nodig om digitalisering bij te benen  

De EU-landen moeten het komende decennium 42 miljard euro per jaar investeren in onderwijs en her- en omscholing, om de digitale transitie bij te kunnen benen. Dat blijkt uit het rapport ‘Shaping the digital transformation in Europe’. Om de hele EU naar het niveau van de koplopers (waaronder Nederland) te brengen moeten de jaarlijkse investeringen moeten de Europese overheden in totaal zelfs 117 miljard euro investeren. Hieronder vallen naast onderwijs en vaardigheden investeringen in onderzoek en innovatie, connectiviteit, infrastructuur en cybersecurity. Deze investeringen worden echter ruimschoots gecompenseerd: naar schatting leveren digitale technologieën het Europese bbp 2.2 biljoen euro op in 2030.

Initiatieven voor de digitale transitie

Om de uitdagingen van de digitale transitie aan te pakken, stelt het rapport negen initiatieven voor. Een van de initiatieven is het opschalen van technologische ecosystemen in Europa, zodat zij zich kunnen meten aan de absolute wereldtop. Het rapport voorziet de oprichting van Europese ‘superuniversiteiten’, met name op het gebied van STEM (science, technology, engineering en mathematics). Een ander voorgesteld initiatief is het opzetten van een digitaal leiderschapsinstrument. Veel van de lidstaten kunnen grootschalige strategische innovatie niet alleen bekostigen, daarom moeten de gelden samengebracht worden onder een nieuw Europees kader voor gezamenlijke aanbesteding. Ook zouden bestaande initiatieven zoals de Important Projects of Common European Interest (IPCEI) uitgebreid kunnen worden met een instrument voor openbare aanbestedingen. Daarnaast vraagt het rapport aandacht voor het ondersteunen van een leven lang leren, gericht op het bij- en omscholen van burgers, zodat iedereen digitale en cognitieve vaardigheden ontwikkelt die nodig zijn in het werk van de toekomst.  

Context

Deze studie is uitgevoerd door McKinsey & Company, in opdracht van de Commissie’s Directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie (DG CNECT). De digitale transitie staat hoog op de agenda van de Commissie en moet een bijdrage gaan leveren aan het herstel van Europa na de coronacrisis. Onlangs heeft de Commissie een voorstel neergelegd voor een partnerschap op het gebied van supercomputers en binnenkort zal de Commissie een update van het Digital Education Action Plan publiceren.