Als onderdeel van de Digital Services Act gaat de Commissie een raamwerk opzetten dat bepaalt hoe data uit grote platforms en zoekmachines beschikbaar moet worden gesteld aan onderzoekers. Tot en met 31 mei kunt u hierover input meegeven.


Hoe moet Commissie toegang tot data voor onderzoekers uit DSA vormgeven?

Input nodig  

De Commissie is op zoek naar uw mening over de vormgeving van een raamwerk binnen de Digital Services Act (DSA). Het raamwerk moet de precieze voorwaarden uitwerken waaronder gescreende onderzoekers toegang krijgen tot data afkomstig van grote platforms en zoekmachines. Daarbij gaat het onder andere om het vaststellen van de doelen waarvoor de data gebruikt mag worden en welke procedures er moeten worden gevolgd. De call for evidence staat open tot en met 31 mei. Publicatie van het raamwerk is gepland voor het eerste kwartaal van 2024.

Context

De DSA moet online illegale inhoud tegengaan en de vrijheid van meningsuiting beschermen. De kennissector sprak eerder haar zorgen uit over de mogelijke negatieve gevolgen van de wet. De DSA wordt op 1 januari 2024 van kracht.