De vormgeving en implementatie van de Europese Green Deal zou gebaat zijn bij een betere interactie tussen wetenschap en beleid. Zo stelt het Joint Research Centre van de Europese Commissie in een nieuw rapport. Volgens haar is het succes van de Green Deal afhankelijk van op wetenschappelijke feiten gebaseerde beleidsvorming met aandacht voor de lokale dimensie van duurzame innovatie. Ook vindt zij dat synergieën niet enkel op Europees niveau moeten plaatsvinden, maar ook een bottom-up aanpak op lokaal niveau vergen.

JRC: Implementatie Green Deal vereist meer interactie tussen wetenschap en beleid

Science for Policy  

De beleidsvorming en implementatie van de Europese Green Deal moeten gebaseerd zijn op wetenschappelijke feiten, aldus het Joint Research Centre (JRC) in haar rapport Place-based innovation for sustainability, waarin zij reflecteert op hoe gecombineerde studies over technologie, wetenschap en innovatie aan de ene, en regionale studies aan de andere kant kunnen helpen bij het vormgeven van de Green Deal. Om de interactie tussen wetenschap en beleid te verbeteren, zou een Science for Policy-platform over de lokale dimensie van duurzame innovatie opgezet kunnen worden, aldus het JRC.

Synergieën op lokaal niveau

De Europese Green Deal opent nieuwe mogelijkheden voor synergieën op lokaal niveau in de implementatie van investeringsprogramma’s voor innovatie. Zo ziet de JRC veelbelovende kansen om het nieuwe missie-georiënteerde beleid binnen Horizon Europe te koppelen aan de slimme specialisatiestrategieën van de structuurfondsen. Hierbij geeft ze als voorbeeld lokale missies met een bottom-up aanpak, die als regionaal testbed kunnen dienen voor directe toepassing van uitkomsten uit Horizon 2020-projecten. De instellingen van de EU zijn goed gepositioneerd om een coördinerende rol aan te nemen tussen de regio’s om zo goede praktijken uit “groene” specialisatiestrategieën en opgedane kennis uit groene experimenten te delen.  

Context

In december 2019 presenteerde de Europese Commissie de Europese Green Deal. Het Joint Research Centre, het onderzoeksorgaan van de Europese Commissie, wil met de reflecties in dit rapport het debat openen met Brusselse beleidsmakers en academia uit heel Europa over hoe wetenschap kan bijdragen aan de vormgeving en implementatie ervan.. De reflecties op synergieën tussen Horizon Europe en de structuurfondsen kunnen later dit jaar opnieuw van paskomen wanneer er  tussen het Europees Parlement en lidstaten overeenstemming over de synergieën moet worden gevonden.