‘Als je het digitaal onderwijs wilt verbeteren, moet je beginnen met het investeren in de vaardigheden van leraren’. Dat stellende All European Academies (ALLEA) en de European Universities Association (EUA), respectievelijk de Europese koepels van universiteiten en wetenschapsacademiën in het kader van de consultaties over digitaal onderwijs. Ook pleiten de koepels voor onderzochte onderbouwingen van nieuwe maatregelen voor het verbeteren van het digitale onderwijs.


Kenniskoepels: ‘digitaal onderwijs begint bij leraren’

Ontwikkelen in een veranderende samenleving

Om het digitaal onderwijs te verbeteren is het noodzakelijk om te investeren in de vaardigheden van leraren. Dat bepleiten de koepels All European Academies (ALLEA) en European Universities Association (EUA) in reacties op een consultatie van de Commissie over digitaal onderwijs. Leraren hebben ondersteuning nodig om technologische innovaties kritisch te kunnen evalueren en toe te passen in hun lessen, stelt ALLEA. Dat kan door de ontwikkeling van vaardigheden te stimuleren. Ook dient de kennis van leraren voldoende te zijn, zodat zij nieuwe technologie kunnen toepassen in hun lessen. In een aparte reactie pleit de EUA voor meer verantwoordelijkheid voor universiteiten om de studenten te begeleiden bij het ontwikkelen in een veranderende digitale samenleving. Ook dat begint bij leerkrachten, aldus de universiteitenkoepel.

Initiatieven op basis van feiten

Nieuwe maatregelen om het digitaal onderwijs te verbeteren moeten worden onderbouwd op basis van onderzoek, dat onderstrepen ALLEA en EUA. De kwaliteit van het onderwijs komt namelijk in het gevaar omdat nieuwe technologieën soms een hype blijken. Daarnaast benadrukt de EUA dat onderwijsinstellingen moeten blijven leren. Reflectie op de eigen digitale omgeving is nodig om goede ideeën te identificeren en weer over te nemen.

Nederlandse input

Ook de Nederlandse regering reageerde op de consultatie. Het ministerie vindt een coherente aanpak van alle onderwijssectoren op het gebied van de digitale transformatie cruciaal, met oog voor de onderlinge verschillen. Daarnaast is samenwerking op het gebied van open-source infrastructuren, ook wel een groot toegankelijk netwerk van belang. Dit maakt het makkelijker om onderwijsmiddelen te delen en verbetert de onderwijskwaliteit. Met het oog op inclusie en diversiteit is het uitgangspunt voor de overheid is de positie van de leerling: die staat centraal en bepaalt of de inhoud en kwaliteit van het onderwijs goed genoeg is.

Context

De Raadsaanbevelingen digitaal onderwijs en digitale vaardigheden zijn onderdeel van het Digital Education Action Plan. In dit plan benadrukt de Commissie de potentie van digitale technologieën voor het leren, lesgeven en het belang van digitale vaardigheidsontwikkeling. Met de consultatie wil de Commissie achterhalen waar het veld tegenaan loopt, welke digitale technologieën ze al gebruiken en welke opleidingsbehoeften er onder leraren leven. Ook is ze benieuwd naar de samenwerking met nationale en lokale overheden.

 

Mede geschreven door Bram Veerman