Europese koepelorganisaties voor onderzoekers willen dat de EU de Oekraïense onderzoekswereld meer betrekt bij Horizon Europe, Euratom en Erasmus+. Dit vragen zij gezamenlijk in een open brief aan Commissaris voor onderzoek, innovatie en onderwijs Mariya Gabriel. Daarnaast wil de ITRE commissie van het Parlement dat er een beurzenprogramma komt voor onderzoekers in nood.


Koepels en Parlement willen meer ondersteuning voor Oekraïne in Horizon Europe en Erasmus+

Ondersteuning samenwerking

In een open brief aan Europees Commissaris Mariya Gabriel stellen de Europese Raad van Promovendi en Junior Onderzoekers (Eurodoc), het International Consortium of Research Staff Associations (ICoRSA), de Alumnivereniging Marie Curie (MCAA) en de Young Academy of Europe (YAE) voor om onderzoekinstellingen en hogeronderwijsinstellingen uit Oekraïne meer te betrekken bij de Europese programma’s Horizon Europe, Euratom en Erasmus+. Zowel tijdens als ná de oorlog. Volgens de initiatiefnemers voorkomt dat brain drain en wordt Oekraïne zo meer betrokken in de Europese cultuur- en werkomgeving. Bovendien kan een sterkere samenhang tussen Oekraïne en de Europese programma’s bijdragen aan de wederopbouw van Oekraïne.

Prioritering Oekraïne in Horizon Europe, Euratom en Erasmus+

De eerste maatregel die de koepels voorstellen suggereert dat bij projectvoorstellen van gelijke kwaliteit, Oekraïense instellingen voorrang krijgen. De Oekraïense instellingen moeten dan wel voldoen aan criteria, ook voor de deelname aan consortia. De Commissie moet deze maatregelen promoten. Tevens stellen de auteurs een speciale Oekraïne zoekfilter voor in het Funding & Tender Portal voor. Een andere suggestie is om het widening participation en spreading excellence onderdeel in Horizon Europe beter af te stemmen met de situatie in Oekraïne. De koepels wijzen ook op de financiële druk die deze maatregelen zullen uitoefenen op Oekraïne. Daarom vraagt men om de financiële bijdrage van Oekraïne aan Horizon Europe en Euratom in ieder geval tot het einde van de oorlog af te schaffen.

ITRE wil onderzoekers in nood permanent via Horizon ondersteunen

De industrie-, transport-, onderzoek- en energiecommissie (ITRE) van het Europees Parlement (EP) pleit voor het opzetten van een beursprogramma voor onderzoekers in nood. Dat schrijft de voorzitter van de ITRE commissie aan de budgetcommissie in een opinie over het Meerjarig financieel kader (MFK). De ITRE commissie ziet namelijk dat er een toenemende noodzaak is om in nood verkerende onderzoekers te helpen. Het ‘Europese Beurzenprogramma voor Researchers at Risk’ moet onder Horizon Europe komen te vallen, met een jaarlijks budget van 60 miljoen euro. Bovendien wil ITRE dat de 180 miljoen euro die werd ‘misgelopen’ in de eerste drie jaar van Horizon wordt gecompenseerd.

Context

Samen met andere organisaties op het gebied van onderzoek en hogeronderwijs betuigden MCAA en Eurodoc eerder al medeleven en steun aan collega-instellingen in Oekraïne. In juni was de associatie van Oekraïne met Horizon Europe en Euratom gereed. Toen werd besloten dat het land tot 2023 geen financiële bijdrage aan de programma’s hoeft te leveren. Momenteel neemt het Parlement bij monde van de Budgetcommissie het MFK onder de loep, waarover de overige commissie in het EP ook hun mening mogen geven. Eerder riep Horizon rapporteur Christian Ehler al op tot het instellen van een Europees programma voor onderzoekers in nood.

 

Mede geschreven door Hannelore Schouwstra.