LERU wil niet dat er bezuinigd wordt op de Horizon-Europe jaarbegroting 2023 en dat niet-bestede Horizon-fondsen binnen het programma blijven. Ook spoort zij de Commissie sterk aan om voor het volgende Meerjarig Financieel Kader na te denken over manieren om de budgetzekerheid voor Horizon te verhogen.


LERU fel tegenstander van voorgestelde bezuiniging op jaarbegroting Horizon 2023

Bezuinigen onverstandig

De League of European Research Universities (LERU) wil dat de Horizon-begroting gevrijwaard blijft van bezuinigingen en niet-uitgegeven geld binnen de begroting blijft. Dit schrijft LERU in een statement. Hiermee hekelt zij de houding van de lidstaten, die 663 miljoen willen bezuinigen op de jaarbegroting van Horizon Europe in 2023. Volgens LERU is het onverstandig om te bezuinigen op Horizon. Op dit moment hebben veel onderdelen binnen het programma een laag slagingspercentage doordat veel goede voorstellen vanwege geldgebrek uitgesloten worden van financiering. Bovendien ondersteunt Horizon onderzoek en innovatie (O&I) op manieren waarop nationale begrotingen dat niet doen of niet kunnen doen. Derhalve is financieringsstabiliteit nodig om het effect van Europese investeringen in O&I te optimaliseren. LERU wil ook dat niet-uitgegeven geld binnen het programma blijft.

Financiële bescherming van Horizon Europe  

Doordat er geen vooraf vastgestelde bedragen naar lidstaten vloeien uit Horizon, zoals wel het geval is bij andere Europese programma’s, wordt Horizon vaker slachtoffer van bezuinigingen en ad-hoc aanpassingen in het programma. Het schuiven met financiering tussen programma’s en het gebruik van top-ups, om nieuwe prioriteiten te financieren, veroorzaakt onzekerheid. Hierom roept LERU de Commissie op om te heroverwegen hoe het programma binnen het Meerjarig Financieel Kader (MFK) wordt vormgegeven. Dit moet in de toekomst meer begrotingszekerheid en duidelijkheid scheppen.

Context

Gedoe over de Europese begroting is een terugkerend ritueel. Om de EU-jaarbegroting voor het volgende jaar vast te stellen, moeten de Raad en het Parlement het eens worden. Voor de begroting van 2023 willen de lidstaten bezuinigen op de door de Commissie voorgestelde jaarlijkse begroting. Naar verwachting gaat het Parlement zich inspannen voor een verhoging van het budget voor O&I. Neth-ER steunt hierin de strijd van het Parlement en roept in een statement het Parlement op om tegen het budgetvoorstel van de Raad te stemmen. Het Parlement zal in oktober haar positie innemen. Daarna hebben de Raad en het Parlement drie weken om het eens te worden.

 

Mede geschreven door Julian Zwaal