De Commissie vraagt om feedback voor de tussentijdse evaluatie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Cohesiefonds (CF), en het Fonds voor een Rechtvaardige Transitie (JTF) in 2021-2027. Deze oproep draagt bij aan de tussentijdse evaluatie die vóór eind 2024 moet gebeuren. De evaluatie verloopt anders dan normaal, aangezien er geen publieke consultatie zal plaatsvinden. Bewijsmateriaal aanleveren is mogelijk tot en met 9 oktober 2023.


Lever nu bewijs aan om de Europese Structuurfondsen te verbeteren

Verkorte consultatie

In welke mate hebben de structuurfondsen tot nu toe bijgedragen aan het verkleinen van de regionale, economische en sociale verschillen binnen Europa? De Commissie wil graag uw mening horen voor een evaluatie van de structuurfondsen. Reageren kan tot en met 9 oktober 2023. Dat is ook de enige kans om feedback te geven: normaliter volgt een uitgebreidere consultatie, maar DG Regional and Urban Policy (REGIO) heeft anders besloten. Volgens de Commissie is er onder meer veel overlap met de 2014-20 ex post evaluatie, waarvoor de consultatie eerder dit jaar plaatsvond.

Doel en verloop van de evaluatie

De consultatie draagt bij aan de tussentijdse evaluatie van de uitvoering en voortgang van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Cohesiefonds (CF), en het Fonds voor een Rechtvaardige Transitie (JTF) in 2021-2027. Naast de consultatie bestaat deze analyse uit kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksresultaten. De evaluatie dient ter verbetering van de verdere looptijd van de programma’s en ter voorbereiding van het beleid na 2027. Vijf evaluatiecriteria staan centraal: effectiviteit, efficiëntie, relevantie, samenhang en EU-meerwaarde van de Structuurfondsen.

Context

Het verminderen van de ongelijkheden tussen regio’s en het versterken van de cohesie binnen de EU staat centraal binnen de structuurfondsen. Regio's moeten afhankelijk van hun ontwikkeling een bepaald aandeel van de fondsen investeren in onderwijs & onderzoek. In 2022 werd er een achtste cohesierapport uitgebracht. Dit rapport gaf onder meer de aanbeveling om meer te investeren in onderwijs, onderzoek en innovatie zodat de onderontwikkelde regio’s niet achterblijven en demografische uitdagingen zoals brain drain en vergrijzing kunnen worden aangepakt. Een andere nieuwe discussie in de structuurfondsen is het principe om geen afbreuk te doen aan cohesie, wat op gespannen voet staat met het Europese kennisbeleid in Horizon Europe. Het is nog maar de vraag of kennis in de volgende generatie structuurfondsen een grotere rol zal krijgen.

 

Mede geschreven door Vincent Klein Ikkink