De Nederlandse uitgaven aan O&O lagen volgens een schatting van Eurostat in 2016 op 2,03% van het BBP, wat gelijk is aan het EU-gemiddelde. In vergelijking met tien jaar geleden wordt er in Nederland naar verhouding meer geïnvesteerd in het bedrijfsleven en minder in het hoger onderwijs.

Lidstaten moeten meer investeren in O&O om 3% doelstelling te behalen

Nederland scoort gemiddeld op O&O uitgaven

De Nederlandse uitgaven aan Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) maakten in 2016 2,03% uit van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Dit blijkt uit een persmededeling van Eurostat waarin zij een eerste schatting maakt van de EU-uitgaven aan O&O in het jaar 2016. In de landspecifieke aanbeveling van 2016 raadde de Europese Commissie Nederland aan zowel publiek als privaat meer te investeren in onderzoek, aangezien de uitgaven laag zijn in verhouding tot het niveau van de onderwijsresultaten, academische prestaties en economische ontwikkeling van Nederland.

Tien jaar geleden lag het Nederlandse percentage nog op 1,76%. Van de Nederlandse O&O-uitgaven gaat er procentueel gezien nu meer geld naar het bedrijfsleven en minder naar het hoger onderwijs dan tien jaar geleden.

EU-uitgaven aan O&O blijven rond de 2%

De EU-uitgaven aan O&O kwamen ook uit op 2,03% en bleven hiermee stabiel. De EU doet het minder goed dan Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten, maar beter dan Rusland en Turkije en presteert ongeveer even goed als China wat betreft uitgaven aan O&O. In Europa zijn Zweden en Oostenrijk de landen die het grootste gedeelte van hun BBP aan O&O besteden, maar ook Duitsland, Denemarken en Finland doen het goed.

Context

In de Europa 2020 strategie stelde de Europese Unie als doel dat in 2020 de relatieve investeringen in R&D boven de 3% van het BBP moeten liggen. De Commissie controleert de vooruitgang in het bereiken van deze doelstelling via het Europees Semester. De Nederlandse overheid heeft als doel in 2020 2,5% van het BBP in O&O te investeren.

De gebruikte data door Eurostat zijn voorlopig en de uiteindelijke percentages zouden daarom iets kunnen afwijken. De cijfers zullen in maart en november 2018 bijgewerkt worden.