Ministers uit het merendeel van EU-lidstaten hebben drie verklaringen ondertekend om schone digitale technologieën te stimuleren, de regelgeving voor startups en scale-ups te verbeteren en internationale connectiviteit te bevorderen. De Europese ministers kwamen ter ere van Digital Day 2021 samen om gezamenlijke digitale doelstellingen te bespreken. 


Merendeel EU-ministers ondertekenen initiatieven voor digitale decennium

Schone en digitale technologieën 

Op Digital Day 2021 zijn door ministers uit de meerderheid van EU-lidstaten drie verklaringen ondertekend, volgens een persbericht van de Commissie. De eerste verklaring ‘A Green and Digital Transformation of the EU moet het gebruik van groene digitale technologieën versnellen, met name in prioritaire sectoren in Europa, om zo klimaatneutraliteit in 2050 te bereiken. In de verklaring pleiten lidstaten ervoor meer te zullen samenwerken om technologieën als 5G en 6G, glasvezel en High Performance Computing verder te ontwikkelen en te implementeren. Daarnaast moet data beschikbaar worden gesteld in gemeenschappelijke Europese dataruimtes. Wat de financiering betreft zal er onder meer gebruik gemaakt worden van fondsen uit NextGenerationEU en InvestEU. Deze verklaring is ondertekend door 24 lidstaten en Noorwegen en IJsland. 

Internationale connectiviteit & startups en scale-ups 

De tweede verklaring 'EU Startup Nations Standard' moet ervoor zorgen dat alle Europese startups en scale-ups profiteren van goede voorbeelden uit succesvolle startup-ecosystemen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het opzetten van een Startup Nations’ Hub, een gemeenschappelijk platform waar alle informatie en succesvolle praktijken worden verzameld. Denk hierbij aan regels omtrent de behandeling van visumaanvragen van talent uit derde landen en manieren om meer privékapitaal aan te trekken. Deze verklaring is door 24 lidstaten en IJsland ondertekend. De derde verklaring 'European Data Gateways as a key element of the EU's Digital Decade' gaat over het bevorderen van de connectiviteit tussen Europa en haar partners in Afrika, Azië, de buurlanden en Latijns-Amerika. Hierbij zal de nadruk liggen op infrastructurele werken als kabels op land en in zee, satellieten en netwerkverbindingen voor verbeterde en veilige gegevensuitwisseling. De derde verklaring is door 25 lidstaten en Noorwegen en IJsland ondertekend.  

Context 

Digital Day 2021 is alweer de vierde editie die de Commissie in samenwerking met de Raad organiseert. De drie verklaringen, alle ondertekend door Nederland, moeten de groene en digitale transformatie van Europa helpen versnellen en bijdragen aan het behalen van de twaalf doelstellingen die de Commissie heeft gesteld in het kompas voor het digitale decennium.