Nederlandse scholieren hoeven niet verplicht informaticaonderwijs te volgen, terwijl veel leeftijdsgenoten in andere Europese landen dat wel moeten. Dat blijkt uit een recent rapport van Eurydice. In Nederland is informatica alleen een keuzevak op het voortgezet onderwijs, wat tamelijk uniek is in Europa. Verder heeft Nederland geen nationaal curriculum met specifieke leerdoelen voor informatica.


Nederland één van de weinige EU-landen waar informaticaonderwijs niet verplicht is

Informatica in het primair en voortgezet onderwijs

Informaticaonderwijs in Nederland is niet verplicht, terwijl dat in veel Europese landen wel het geval is. Volgens het Eurydice rapport ‘Informatics education at school in Europe’ wordt informatica in veel landen aangeboden als een verplicht vak op het primair onderwijs of de eerste helft van het voortgezet onderwijs. In Nederland is het alleen een keuzevak tijdens de tweede helft van het voortgezet onderwijs. Ook hebben middelbare scholen in Nederland de autonomie om informaticaonderwijs niet aan te hoeven bieden. Les in informatica op jonge leeftijd heeft veel voordelen, stelt Eurydice. Scholieren ontwikkelen al eerder digitale basisvaardigheden en leren over digitale veiligheid. Ook leidt vroeg beginnen met informatica tot meer vrouwen in de ICT-sector.

Focus informatica ligt op algoritmes en programmeren

Eurydice stelt vast dat leerdoelen in het informaticaonderwijs in Europa vooral gericht zijn op algoritmes en programmeren. Aan de andere kant ligt er minder focus op modellering en simulatie, ontwerpen, ontwikkeling en interactie met interface systemen. In Nederland bevat het nationale leerplan geen specifieke leerdoelen voor informatica. Echter zijn er volgens Eurydice wel verschillende voorstellen in Nederland om te onderzoeken hoe informaticaonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs kan worden verbeterd.

Context

Eurydice is opgezet door de Commissie om te informeren over verschillende onderwijsstelsels in Europa. Dit gebeurt via het publiceren van onderzoeken en studies. Het is een netwerk tussen 43 agentschappen in 38 landen die aangesloten zijn bij het Erasmus+ programma. Het verbeteren van digitaal onderwijs is een prioriteit voor de Commissie. In het Digital Education Action Plan staat het verbeteren van digitale vaardigheden van de bevolking centraal. Ook is digitaal onderwijs onderdeel van Europa’s digitale decennium waarin staat dat 80% van de bevolking digitale basisvaardigheden moet bezitten in 2030. Recentelijk heeft EIT Digital een oproep gedaan om onderwijssystemen te moderniseren zodat er beter kan worden gereageerd op veranderende technologieën.

 

Mede geschreven door Laura de Boer.