Neth-ER steunt het Europees Parlement in de strijd om meer Europees budget voor onderwijs, onderzoek en innovatie in 2022. In een statement, gedeeld met de voorzitter en rapporteurs van de Begrotingscommissie in het EP, wijst Neth-ER opnieuw op het belang van voldoende financiering voor kennis.


Neth-ER steunt het Europees Parlement in de strijd om meer kennisbudget voor 2022

Steun aan het EP

De Nederlandse kennissector, verenigd in the Netherlands House for Education and Research – Neth-ER, steunt het Europees Parlement (EP) in haar strijd voor meer Europees budget voor onderwijs, onderzoek en innovatie. In een statement, gedeeld met de voorzitter en rapporteurs van de EP Begrotingscommissie, wijst Neth-ER opnieuw op het belang van voldoende financiering voor kennis.
Neth-ER reageert hiermee ook op het eerder verschenen budgetvoorstel van de Raad voor 2022, waarin de lidstaten aangeven opnieuw te willen bezuinigen op kennis. Neth-ER roept het EP dan ook op om dit voorstel niet te volgen, maar zich blijvend in te zetten voor meer budget voor kennis, en dan met name voor de Europese kennisprogramma’s zoals Horizon Europe en Erasmus+.

Geen woorden, maar daden

Om de Europese groene en digitale doelstellingen te behalen, is voldoende budget voor kennis nodig, zo stelt Neth-ER. Als de lidstaten daadwerkelijk streven naar een veerkrachtig Europees ecosysteem, dan is het nu tijd om de mooie woorden om te zetten in daden. Alleen door voldoende te investeren
in de huidige én toekomstige Europese beroepsbevolking, onder andere door het verbeteren van digitale vaardigheden, maar ook door het ondersteunen van innovatieve bedrijven, het mkb, onderzoeksinstellingen en start-ups, kan de EU haar concurrentievermogen en strategische autonomie versterken. Ook wijst Neth-ER op de negatieve gevolgen die onderinvestering in kennis op de lange termijn met zich meebrengt. Wie nu bezuinigt, verkleint de kans op toekomstige baanbrekende innovaties en oplossingen voor maatschappelijke problemen.

EP geeft niet op

De EP Begrotingscommissie nam ondertussen ook een duidelijke positie in: leg de focus op herstel uit de coronacrisis en zorg daarbij voor voldoende budget voor onder meer Horizon Europe en Erasmus+. Zo eist ze een stijging van 305 miljoen euro voor Horizon Europe en een stijging van 137 miljoen euro voor Erasmus+ in vergelijking met het eerdere budgetvoorstel van de Commissie. De Raad stelde eerder juist een bezuiniging van respectievelijk 316 miljoen euro en 7,4 miljoen euro voor ten opzichte van het Commissievoorstel. In het Brusselse verwacht men dat een meerderheid van het EP zal instemmen met deze positie. De plenaire stemming in het Parlement is voorzien voor de week van 18 – 22 oktober, waarna de onderhandelingen met de Raad kunnen starten.

Context

De Europese kennissector, inclusief Neth-ER, trok eerder al gezamenlijk op met het Europees Parlement in de strijd voor voldoende kennis in het Europees Meerjarig Financieel Kader 2021-2027. Ook wat de Europese meerjarenbegroting betreft, was het lang zoeken naar een compromis. Het EP zette zich hierbij sterk in voor een budgetverhoging van de Europese kennisprogramma’s. Dit proces lijkt zich nu min of meer te herhalen in de onderhandelingen over het Europese jaarbudget voor 2022.