Neth-ER nodigt u van harte uit voor haar webinar ‘Knowledge and the European Industrial Strategy’. De webinar vindt plaats op 10 juni van 10.00 tot 11.30. Neem deel aan een gesprek over de nieuwe Europese industriestrategie en de impact ervan op onderzoek en onderwijs.

Neth-ER webinar: Knowledge and the European Industrial Strategy

--English version below--

Achtergrondinformatie

Neth-ER nodigt u van harte uit voor haar webinar ‘Knowledge and the European Industrial Strategy’. De webinar vindt plaats op 10 juni van 10.00 tot 11.30. Neem deel aan een gesprek over de nieuwe Europese industriestrategie en de impact ervan op onderzoek en onderwijs. Tijdens het webinar geeft Mark Nicklas (Head of Unit Industrial Strategy and Value Chains) een uitgebreide uitleg over de strategie, waarna het Nederlands kennisveld op de plannen reageert. Hierin worden ook de gevolgen van de COVID-19 uitbraak meegenomen.

In maart heeft de Commissie haar nieuwe industriestrategie gepubliceerd. De strategie verbindt het Europese industriebeleid met de twee hoofddoelstellingen van de Commissie, namelijk de Green Deal en digitalisering. Daarbij is er -mede door de focus op ecosystemen- een belangrijke rol weggelegd voor de onderzoeks- en onderwijsinstellingen. De industriestrategie verscheen echter vlak voordat de coronacrisis uitbrak. Sindsdien is er op geopolitiek niveau en op sociaal-economisch gebied veel veranderd. Dit roept verdere vragen op of de strategie aansluit op de huidige situatie in de wereld en binnen Europa, en wat de impact hiervan is op het kennisveld.

Programma

10:00 - 10:05

Opening door Jurgen Rienks (Directeur, Neth-ER) 

10:05 - 10:25

Presentatie door Mark Nicklas (Europese Commissie, Head of Unit, DG GROW, Industrial Strategy and Value Chains)

10:25 - 11:05

Panelgesprek met het Nederlands kennisveld over de impact van de nieuwe industriestrategie

11:05 - 11:25

Reflectie door Mark Nicklas en vanuit de Europese politiek

11:25 - 11:30

Afsluiting door Jurgen Rienks (Directeur, Neth-ER)

 

Registratieformulier

De webinar vindt plaats op 10 juni 2020 van 10:00 tot 11.30 via ZOOM. De voertaal is Engels. De registratie vindt plaats via deze link en kan tot en met 5 juni 2020. Na inschrijven ontvang u een bevestiging en een wachtwoord voor het gebruik van ZOOM. Voor vragen over de registratie en het programma kunt u een e-mail sturen naar neth-er@neth-er.eu.

Information about the webinar “'Knowledge and the European Industrial Strategy”

Neth-ER cordially invites you to its webinar 'Knowledge and the European Industrial Strategy’. The webinar takes place on the 10th of June from 10.00 - 11.30. Join us in a conversation about the new European industrial strategy and what it means for public research and education. During the webinar, Mark Nicklas (European Commission, Head of Unit Industrial Strategy and Value Chains) will give an overview of the strategy, after which the Dutch knowledge field will give its views. We will also consider the impact of the COVID-19 outbreak.

The European Commission has published her new industrial strategy in March. The strategy has linked the European industrial policy to the two main objectives of the Commission, namely the Green Deal and digitalization. In addition, through a focus on ecosystems, research and educational institutions have an important role to play. The industrial strategy was published just before the corona crisis broke out. Much has changed since then at geopolitical and socio-economic level. This raises further questions on whether the strategy is in line with current conditions and what the impact will be on the research and education organizations.

The webinar will take place on June 10, 2020 from 10:00 AM to 11:30 AM via ZOOM and will be in English. Registration takes place via this link and is possible until June 5, 2020. After registration, recipients will receive a confirmation and a password for using ZOOM. For questions about the registration and the programme, please send an email to neth-er@neth-er.eu