09 december 2020

Nieuw InvestEU programma omvat 6,6 miljard euro voor onderzoek, innovatie en digitalisering

Eveline Goesten

Eveline Goesten

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Op 7 december zijn het Europees Parlement en de Europese Raad tot een akkoord gekomen over het nieuwe InvestEU programma. Van de in totaal 26 miljard euro is 6,6 miljard euro gericht op onderzoek, innovatie en digitalisering. De andere miljarden zijn bestemd aan duurzame infrastructuur, MKB en de sociale pijler, waaronder vaardigheden. Met de 26 miljard euro is het streven om 400 miljard euro aan investeringen te mobiliseren.


Nieuw InvestEU programma omvat 6,6 miljard euro voor onderzoek, innovatie en digitalisering

 

InvestEU voor onderzoek en innovatie

Op 7 december zijn het Europees Parlement en de Europese Raad tot een akkoord gekomen over het nieuwe InvestEU programma. Van de in totaal 26 miljard euro is 6,6 miljard euro gericht op onderzoek, innovatie en digitalisering. Ook wordt een bedrag van 2,8 miljard euro gereserveerd voor de sociale pijler, waaronder vaardigheden. Daarnaast ontvangen de onderwerpen duurzame infrastructuur en MKB opeenvolgend 9,9 miljard en 6.9 miljard euro. Met een totaalbedrag van 26 miljard euro probeert de Commissie een totaal van 200 miljard euro aan investeringen te mobiliseren. Het Europees Investeringsfonds (EIF), zal bijdragen aan een goede uitvoer en ontvangt een bedrag van 375 miljoen euro.

Programma in lijn met klimaatambities

De onderhandelaars hebben besloten dat het InvestEU programma duurzame projecten moet financieren, met een positieve impact op milieu-, klimaat- en sociale kwesties. Investeringsprojecten moeten dan ook voldoen aan het do no harm principle, wat inhoudt dat de projecten geen negatieve impact mogen hebben op de klimaatambities van de EU. Tevens gaat het InvestEU programma bijdragen aan de doelstelling om tot 2027 ten minste 30% van de financiële middelen aan de klimaatambities te besteden. De inhoud van het akkoord ligt nu voor bij de Parlementaire Commissies, waarna erover wordt gestemd in de plenaire vergadering van het Parlement en ook in de Raad.

Context

Met het nieuwe InvestEU programma heeft de Commissie de intentie om strategische, duurzame en innovatieve investeringen te stimuleren en marktfalen, suboptimale investeringen en de investeringskloof in specifieke sectoren aan te pakken. De nieuwe programmaperiode loopt van 2021 tot 2027. InvestEU is de opvolger van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen. Al eerder bleek dat het budget van InvestEU werd verhoogd met een bedrag van 1 miljard euro.