De EU-VS handels- en technologieraad (TTC), waarmee nauwere samenwerking wordt geïnitieerd op het gebied van handel en technologie, is nu echt van start gegaan. De TTC zal zich de komende tijd onder andere bezighouden met standaardsetting, kunstmatige intelligentie, exportcontroles en de productie van halfgeleiders.


Nieuwe Raad: nauwere technologische samenwerking tussen de VS en de EU

Europese innovatiesamenwerking met de VS gestart

De EU-VS handels- en technologieraad (TTC) heeft in haar eerste overleg een gezamenlijke verklaring opgesteld, waarin de doelen en intenties van de Raad voor de komende jaren zijn opgenomen. De VS en EU hebben vijf werkterreinen geïdentificeerd waarop ze willen samenwerken, namelijk:

1. Screenen van risicovolle buitenlandse investeringen: hiermee wil de TTC mogelijke risico’s voor veiligheid in de EU en de VS adresseren, en hiervoor gezamenlijke handhavingsmechanismen opzetten.
2. Exportcontroles op dual-use items: de TTC gaat samenwerken over wet- en regelgeving rondom exportcontroles, om ervoor te zorgen dat deze controles tussen de Unie en de VS convergeren en efficiënter worden
3. Kunstmatige intelligentie: daarnaast zal de Raad zich bezighouden met kunstmatige intelligentie (AI). Hierbij is de intentie om AI-systemen te ontwikkelen en implementeren die zowel innovatief als betrouwbaar zijn, met inachtneming van het beschermen van mensenrechten en democratische waarden. Hierin wordt het voorstel van de Commissie voor nieuwe AI-regels meegenomen.
4. Productie halfgeleiders: de TTC zal samenwerken om leveringszekerheid van halfgeleiders voor beide landen veilig te stellen. Dit sluit aan bij de ambities van de Commissie dat de EU binnen 10 jaar verantwoordelijk moet zijn voor 20% van de globale productie in halfgeleiders. Tijdens de State of the Union-speech kondigde Commissievoorzitter Von der Leyen de nieuwe European Chips Act aan, waarin de EU de race om de meest geavanceerde chips aangaat met China. Ook de VS is momenteel bezig via haar eigen American Chips Act massale investeringen aan te trekken.
5. Globale handelsuitdagingen: tot slot focust de samenwerking zich op globale handelsuitdagingen, om vrije handel en arbeidsrechten te beschermen en klimaatproblemen aan te kaarten.

Werkgroepen: standaardsetting, databeheer en desinformatie

De TCC kent in totaal 10 werkgroepen. Een van deze werkgroepen zal zich buigen over technologiestandaarden voor kunstmatige intelligentie en opkomende technologieën. Verder zal een andere werkgroep ook kijken naar voorschriften rondom databeheer en grote technologieplatforms. Tot slot zal er ook een werkgroep zich bezighouden met desinformatie en buitenlandse manipulatie van informatie.   

Context

In juni 2021 lanceerde de Unie met de VS de gezamenlijke EU-VS handels- en technologieraad (TTC). De inaugurele vergadering vond plaats op 29 september in Pittsburgh in de VS, waar afspraken werden gemaakt over concrete resultaten en de toekomst van het werk van de Raad Het versterken van de banden met de VS als bondgenoot stond ook al op de agenda van het Portugese voorzitterschap. De EU wil samenwerken op het gebied van handel, technologie en economie, en gezamenlijk beleid baseren op gedeelde democratische waarden.