21 september 2023

Parlement: sterkere rol voor onderzoek en innovatie in zoektocht naar cruciale grondstoffen

Annabel Hoven

Annabel Hoven

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Het Europees Parlement heeft zijn positie aangenomen over de Critical Raw Materials Act. Hierin onderstreept het Parlement nogmaals hoe belangrijk de rol van onderzoek en innovatie zal zijn in het vergroten versterken van de strategische autonomie van de EU. Daarnaast benadrukt het Parlement ook dat strategische projecten met partnerlanden moeten worden opgebouwd om het aanbod van cruciale grondstoffen te vergroten.


Parlement: sterkere rol voor onderzoek en innovatie in zoektocht naar cruciale grondstoffen

O&I cruciaal voor strategische autonomie

In de zoektocht naar alternatieve grondstoffen en productiemethoden die de huidige grondstoffen kunnen vervangen, zal onderzoek en innovatie (O&I) een belangrijke rol hebben. Het Parlement (EP) stelt dit vast in hun standpunt over de Critical Raw Materials Act. Verder zal O&I ook de efficiëntie van materiaalvervanging in de hele waardeketen vergroten, volgens het EP. Het Parlement ziet ook graag dat synergieën tussen de Act en Europese en nationale O&I-programma’s bevorderd worden. De Parlementariërs lichten Horizon hierbij in het bijzonder uit.

Grondstoffenacademie en partnerschappen

Wat betreft onderwijs roept het Parlement op tot de oprichting van een Europese grondstoffenacademie om te anticiperen op het groeiende tekort aan beroepsgeschoolde werknemers in de EU. Dit sluit aan op de door de Commissie gepubliceerde speerpunten voor economische veiligheid. In de zoektocht naar open strategische autonomie legt het Parlement meer nadruk op hoe cruciaal het aangaan van strategische samenwerkingsprojecten met partnerlanden zal zijn in het ondersteunen van de groene en digitale transitie. Partnerschappen met landen met grote voorraden in cruciale grondstoffen, zoals Australië en Chili, zullen een belangrijke rol gaan spelen, volgens de Parlementariërs.

Context

De Commissie presenteerde in maart 2023 de Critical Raw Materials Act. Deze Verordening is bedoeld om de EU ten opzichte van haar mondiale concurrenten competitiever en strategisch autonomer te maken, door de aanvoer van strategische grondstoffen te stimuleren. Ook in één van de tien nieuw voorgestelde partnerschappen voor Horizon Europe staan grondstoffen centraal. In maart 2023 stelde de Europese Raad vast dat er meer geïnvesteerd moest worden in O&I, onder meer via de Critical Raw Materials Act. Het Parlement zal nu onderhandelen met de Raad om tot een akkoord te komen over de Act.

 

Mede geschreven door Vincent Klein Ikkink