De Raad wil 316 miljoen euro minder reserveren voor Horizon Europe in de EU-begroting voor 2022 ten opzichte van het voorstel van de Commissie. Dat blijkt uit de positie van de Raad over de conceptbegroting voor het jaar 2022. Ook wijst de Raad minder budget toe aan strategische investeringsprogramma’s als InvestEU en Digital Europe. De Raad geeft als reden voor de bezuinigingen dat zij een realistische absorptiecapaciteit van EU-fondsen wil realiseren.


Raad kiest niet voor kennis in positie over EU-begroting voor 2022

 

Kennisarme begroting voor 2022

Als het aan de Raad ligt wordt er in 2022 316 miljoen euro minder toegewezen aan Horizon Europe dan de Commissie voorstelt in de conceptbegroting voor 2022. Dit meldt de Raad in een persbericht waarin zij haar positie op de conceptbegroting voor 2022 presenteert. Mocht de positie van Raad standhouden na de onderhandelingen met het Parlement krijgt Horizon Europe ten minste 11,9 miljard euro toebedeeld in 2022; 2,6 procent minder dan de Commissie wil toewijzen. Ook de strategische investeringsprogramma’s Digital Europe (-50 miljoen euro) en InvestEU (-45 miljoen euro) krijgen minder toegewezen van de Raad. De bezuiniging op het toegewezen budget voor Erasmus+ van 7,4 miljoen euro (-0,2%) valt mee. De Raad wil een realistische absorptiecapaciteit van fondsen realiseren en stelt daarom voor het zwaartepunt van de uitgaven aan onder andere Horizon Europe te verschuiven naar het einde van de programmaperiode. Al lijkt het onderzoeksprogramma van de EU volgens de laatste callresultaten eerder een te hoge als te lage absorptiecapaciteit te hebben met slagingspercentages tot slechts 8%.

Grootste klap voor ERC 

De bezuiniging op Horizon Europe van 316 miljoen euro komt voor een groot deel terecht bij het fundamentele onderzoek dat de wetenschappelijke doorbraken voor de toekomst moet verwezenlijken, valt af te lezen uit de Annex van de Raadspositie. De European Research Council (ERC) krijgt 70 miljoen euro minder toegewezen van de Raad en ook de Marie Curie-acties moeten het met 10 miljoen euro minder doen. Ook wijst zij in tijden van pandemie minder middelen aan het cluster voor gezondheidsonderzoek (-45 miljoen euro) toe. Daarnaast vallen de klappen bij onderzoeksinfrastructuren (-13 miljoen euro), de clusters sociale- en geesteswetenschappen (-50 miljoen euro), Digital, Industry & Space (-25 miljoen euro), veiligheid (-20 miljoen euro), de European Innovation Council (-50 miljoen euro), het European Institute for Innovation & Technology (EIT) (-20 miljoen euro) en de versterking van de Europese Onderzoeksruimte (ERA) (-6 miljoen euro).

Teleurgestelde reacties 

Verschillende belanghebbenden reageren verbolgen op de geplande bezuiniging van de Raad op Horizon Europe. Christian Ehler, Europarlementariër en co-rapporteur voor Horizon Europe namens het Parlement, vindt de geplande bezuinigingen onverantwoord en simpelweg politieke en intellectuele zelfmoord. Ehler hekelt dat de Raad juist aan de programma’s die bijdragen aan oplossingen voor de transities en het herstel uit de crisis onvoldoende middelen toewijst. Ook de top van de European University Association en The Guild vindt het verschuiven van uitgaven aan onderzoek naar het einde van de programmaperiode een verkeerd signaal. 

Context

De Commissie presenteerde onlangs haar voorstel voor de conceptbegroting van de EU voor 2022. De conceptbegroting voor 2022 is gebaseerd op het MFK-akkoord voor 2021-2027 dat afgelopen december werd bereikt. Voor adoptie van de jaarbegroting is goedkeuring van zowel de Raad en het Parlement vereist. De Raad zal op 6 september haar positie over de conceptbegroting formeel vastleggen en het Parlement zal naar verwachting haar positie over het 2022-budget tijdens de plenaire vergadering van 18 tot en met 21 oktober bekrachtigen. De beide instellingen zullen vervolgens een akkoord uitonderhandelen, dat er in ieder geval moet liggen voor 15 november. Het lijkt erop dat het Parlement niet zal meegaan met de geplande bezuinigingen van de Raad. Karlo Ressler, rapporteur van het Parlement voor de begroting van 2022, onderstreept in een eerste analyse van het Commissievoorstel het belang van het stimuleren van investeringen via Horizon Europe en InvestEU.