Ten minste 37% van de investeringen binnen het herstelfonds moeten ten goede komen aan het klimaat en 20% moeten geoormerkt worden voor digitalisering. Dit heeft de Raad bepaalt in haar ingenomen positie over de herstel- en veerkrachtfaciliteit, het belangrijkste instrument uit het Europees Herstelfonds. Ook mogen activiteiten, gefinancierd door de investeringen, geen significante schade toebrengen aan het milieu.

Raad neemt positie in over herstelfonds: 20% investeringen digitaal, 37% groen

Digitaal en groen herstel

Lidstaten moeten tenminste 37% van de gelden die zij ontvangen uit het herstelfonds besteden aan klimaatgerelateerde doeleinden en 20% aan de digitale transformatie. Dit is te lezen in een persbericht van de Raad inzake haar ingenomen positie over de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF), het belangrijkste instrument uit het Europees Herstelfonds, waarvoor in totaal 672,5 miljard euro beschikbaar zal zijn. Voor groene investeringen wordt de coëfficiënt voor klimaatregistratie gebruikt, zoals vermeldt in de verordening gemeenschappelijke bepalingen van het cohesiebeleid. Voor digitale investeringen gebruikt men de Digital Economy and Society Index. Een investering kan overigens zowel digitaal als groen zijn. Ook benoemt de Raad in lijn met de Commissie dat nationale plannen moeten aansluiten bij de landspecifieke aanbevelingen uit het Europees semester. Zij rept in haar positie echter niet over de flagships die de Commissie opperde als extra richtlijnen voor de uitgave van fondsen.

Do no harm

Naast de gestelde doelen voor groen en digitaal herstel moeten lidstaten garanderen dat genomen maatregelen geen significante schade berokkenen aan het milieu. Zij moeten namelijk voldoen aan het ‘do no significant harm’-principe uit de nog te implementeren EU-taxonomie richtlijn. Deze richtlijn definieert een EU-classificatiesysteem voor duurzame activiteiten. Vanaf 15 oktober zullen lidstaten de tijd hebben om hun nationale investeringsplannen, die voldoen aan het principe, te presenteren aan de Commissie, met als deadline 20 april 2021. De Commissie heeft vervolgens de kans de plannen te beoordelen en suggesties voor verbeteringen te doen, waarna de Raad vier weken heeft om de plannen goed te keuren. Vervolgens hebben lidstaten tot augustus 2026 om de plannen uit te voeren.

Context

Het RRF vormt binnen het Europees herstelfonds het belangrijkste instrument voor Europees herstel. De financiering uit de RRF komt bovenop het budget dat de lidstaten uit het meerjarig financieel kader (MFK) ontvangen. Het Parlement moet nog een positie innemen over het RRF, waarna de onderhandelingen tussen Raad en Parlement kunnen starten. De Commissie riep beide instellingen op vaart te maken met de onderhandelingen. Parallel aan de onderhandelingen over het RRF, onderhandelen de Raad en het Parlement nog steeds over het in juli door de Europese Raad overeengekomen akkoord inzake het MFK en herstelfonds. Het Parlement liet recent in een persbericht weten dat zij de onderhandelingen onderbreekt totdat de Raad met een nieuw voorstel komt dat ingaat op de vraag van het EP naar top-ups voor een aantal sleutelprogramma's, ook wel 'flagships' genoemd, zoals Erasmus+ en Horizon Europe.