De Europese regeringsleiders hebben een conceptbegroting voor volgend jaar voorgesteld, waarin ze een voorproefje geven van wat we kunnen verwachten als er in de nieuwe Europese meerjarenbegroting daadwerkelijk wordt gekort op kennis. In 2021 voorziet de Raad 11,5 miljard euro voor Horizon Europe en 2,5 miljard euro voor Erasmus. Op bijna alle onderdelen moet voor flinke kortingen ten opzichte van eerdere Commissievoorstellen worden gevreesd.

Raad publiceert conceptbegroting 2021 en bevestigt bezuinigingen op kennis

Voortborduren op Raadsvoorstel MFK

In 2021 wil de Europese Raad 11,5 miljard euro beschikbaar stellen voor Horizon Europe en 2,5 miljard euro voor Erasmus+, zo stelt zij in haar persbericht waarin ze haar nieuwe conceptbegroting voor het jaar 2021 toelicht. De Raad baseert deze bedragen op haar voorstel voor het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027 en bijbehorend herstelfonds van afgelopen juli. De begroting voor Horizon zal worden aangevuld met een top-up van 5 miljard, voorzien onder het herstelfonds NextGenerationEU. Het is geen verrassing dat het voorgestelde jaarbudget ruim onder de conceptbegroting ligt die de Europese Commissie in juni dit jaar voorstelde, waarin zij 12,3 miljard voor Horizon, plus top-up uit het herstelfonds, en 2,89 miljard euro voor Erasmus voorzag.

Budgetverdeling wordt grootste uitdaging

Jean-Eric Paquet, directeur-generaal van DG RTD, gaf tijdens een conferentie vorige week aan dat met name de budgetverdeling tussen de diverse programmaonderdelen binnen Horizon de grootste uitdaging zal worden. Volgens de door de Raad voorgestelde jaarbegroting zou er flink worden gekort op bijna alle domeinen en in alle pijlers. Zo zien we in pijler 1 kortingen op de ERC (-135 miljoen), MSCA (-55 miljoen) en onderzoeksinfrastructuren (-19 miljoen) in vergelijking met het Commissievoorstel van juni. Ook in pijler 2 wordt er in de diverse clusters gesnoeid, en in pijler 3 zien we bezuinigingen voor de EIT (-25 miljoen) en de EIC (-81 miljoen). Ook widening gaat erop achteruit (-17 miljoen). Enkel het budget voor nucleair onderzoek blijft grotendeels ongewijzigd.  

Context

Het conceptvoorstel van de Raad is nog niet definitief en hangt af van de huidige trilogen tussen de Raad, het Parlement en de Commissie lopen over het MFK 2021-2027. Naar verwachting zal de Raad eind september haar positie re-evalueren om vervolgens formeel vast te leggen. Het Parlement heeft vervolgens tot 9 november de tijd om te amenderen op de positie van de Raad. Over het MFK zelf wordt dus momenteel nog volop onderhandeld. Het Parlement, dat het Raadsvoorstel voor het MFK enkel kan goedkeuren of afwijzen, gaf eerder al aan de voorziene bezuinigingen op kennisprogramma’s zoals Horizon en Erasmus, onacceptabel te vinden.