Regeringsleiders in de Europese Raad manen de Europese instellingen om oog te houden voor innovatie in digitaal beleid. Vooral op het gebied van data en AI mogen Europese regels innovatie niet onmogelijk maken.


Regeringsleiders pleiten voor digitale innovatie

Maak innovatie mogelijk

Europese regeringsleiders waken voor digitale regels die innovatie belemmeren. Dat blijkt uit de conclusies van de Europese Raad van 21-22 oktober. De regeringsleiders verwelkomen recente stappen van de Commissie op dit gebied, zoals het bestuurskader met doelstellingen voor 2030, en roept de lidstaten en het Parlement op om hier snel gehoor aan te geven. Daarbij maant de Europese Raad de andere instellingen om oog te houden voor innovatie in nieuwe digitale wetgeving. De regeringsleiders denken onder meer aan een wettelijk kader voor data dat innovatie bevordert en innovatievriendelijke regels voor kunstmatige intelligentie. Op dit moment onderhandelen de Europese instellingen over een nieuwe AI-Verordening. De regeringsleiders vragen aan de Commissie om een routekaart op te stellen voor de resterende acties van de Europese datastrategie die nog niet zijn uitgevoerd. Digitale vaardigheden en onderwijs behoren ook tot de aandachtspunten.

Context

De Europese Raad bespreekt op het allerhoogste niveau de politieke agenda van de EU. Namens Nederland neemt als regeringsleider Mark Rutte deel. Naast digitalisering stonden ook COVID-19, energieprijzen, handel, migratie en externe betrekkingen op de agenda. Het digitale bestuurskader 'Path to the Digital Decade bevat maatregelen om de Europese digitale doelstellingen voor 2030 uit te voeren. Deze zijn vastgelegd in het Digitale Kompas 2030, dat beoogt om Europa in 2030 digitaal soeverein te maken. De opmerking van de regeringsleiders is goed nieuws voor het kennisveld, omdat het innovatieprincipe juist schittert door afwezigheid in de agenda van de Commissie voor 2022.