19 september 2022

Resolutie: Parlement verzoekt lidstaten European Bauhaus op te nemen in nationaal beleid

Nienke van Liempt

Nienke van Liempt

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Het Europees Parlement verzoekt Europese lidstaten om het New European Bauhaus (NEB) initiatief op te nemen in nationaal beleid. Lidstaten worden in het bijzonder aangemoedigd om het bewustzijn over het initiatief te vergroten en coördinatie tussen alle bestuursniveaus te verbeteren.   


Resolutie: Parlement verzoekt lidstaten European Bauhaus op te nemen in nationaal beleid

Opname nationaal beleid

Het Europees Parlement verzoekt Europese lidstaten om het New European Bauhaus (NEB) initiatief op te nemen in nationaal beleid. Dit blijkt uit de New European Bauhaus Resolutie van het Europees Parlement, waarin zij pleit voor een pan-culturele beweging die bijdraagt aan een slimmere, duurzamere, inclusievere en welvarendere maatschappij. Het Parlement wijst de lidstaten op een tiental doelen, waaronder de digitale en groene transities. Verder doet ze een oproep naar het ontwikkelen van criteria voor onderwijs en vaardigheden, en het promoten van synergiën tussen de verschillende sectoren die bijdragen aan het NEB project.

Onderwijs, onderzoek en innovatie

In de resolutie worden ook specifiek aanbevelingen gedaan over onderwijs, onderzoek en innovatie. Allereerst verzoekt het Parlement de lidstaten om innovatieve onderwijsprogramma’s die in lijn liggen met de NEB principes op te zetten in alle sectoren. Er wordt hierbij verwezen naar de Europese Vaardigheden Agenda en de Onderwijs voor Klimaat Coalitie. Daarnaast streeft het Parlement naar een Europese Kennis en Innovatie Gemeenschap waarin onderwijsinstanties, onderzoeksorganisaties, culturele centra en het bedrijfsleven samenwerken met het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) en het Joint Research Centre.

Extra budget  

Het Parlement vraagt daarnaast om een wijziging van de Horizon Europe Verordening tijdens de tussentijdse evaluatie van het Meerjarig Financieel Kader (MFK), zodat een NEB-missie kan worden gecreëerd.  Het Parlement wil dat hier 500 miljoen euro extra voor beschikbaar komt. Wat betreft de Europarlementariërs zal de volgende EU begroting in 2027 een opzichzelfstaand Bauhaus programma bevatten, wat toegang krijgt tot nieuwe en stabielere fondsen. Het Parlement benadrukt dat deze fondsen met name ingezet moeten worden voor onderzoek en innovatie programma’s. Dit programma moet het budget van andere programma’s, zoals Erasmus+, niet aantasten.

Context

Commissievoorzitter Von der Leyen kondigde het New European Bauhaus initiatief aan tijdens haar State of the Union speech in 2021. Het initiatief valt onder de renovatiegolfstrategie, welke deel maakt van een Green Deal-pakket, en is bedoeld om 35 miljoen gebouwen in Europa te verduurzamen en renoveren. Het New European Bauhaus initiatief draagt hieraan bij door partners in de kunst, cultuur, wetenschap en technologiesectoren bij elkaar te brengen, met als doel om een nieuw Europees denkbeeld voor duurzaam design te ontwikkelen.

 

Mede geschreven door Vera van Vliet