24 november 2020

Rome Communiqué benadrukt inclusie, innovatie en verbinding in de Europese Hogeronderwijsruimte

Eveline Goesten

Eveline Goesten

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

21 jaar na de Bolognaverklaring hebben hoger onderwijsministers uit 48 landen hun intenties rond de verdere ontwikkeling van de Europese Hogeronderwijsruimte bevestigd met de ondertekening van het Rome Communiqué. Hierin staan inclusie, innovatie en verbinding centraal. Daarnaast is er ook vernieuwde aandacht voor democratische waarden en academische vrijheid. Tot slot wijzen de ministers op de nog te zetten stappen, met name op het gebied van automatische erkenning en kwaliteitszorg.

Rome Communiqué benadrukt inclusie, innovatie en verbinding in de Europese Hogeronderwijsruimte

Rome Communiqué legt toekomstvisie vast

21 jaar na het Bologna-akkoord ondertekenden de hoger onderwijsministers uit 48 landen het Rome Communiqué, waarin zij hun toekomstvisie, prioriteiten en werkpunten voor de toekomst van de Europese Hogeronderwijsruimte (EHEA) uiteenzetten. Hierin geven zij aan zich in te zullen spannen voor een inclusieve, innovatieve en onderling verbonden EHEA tegen 2030, die op haar beurt moet bijdragen aan een verbonden, duurzaam en vreedzaam Europa. Het hoger onderwijs moet hierbij ook een belangrijke rol spelen in het verwezenlijken van de VN 2030 Agenda en de Sustainable Development Goals. Ook keurden zij naast het Communiqué drie bijlages goed; een verklaring over academische vrijheid, principes en richtlijnen over de sociale dimensie van het hoger onderwijs, en aanbevelingen voor het verbeteren van leren en onderwijzen in het hoger onderwijs.

Ruimte voor verbetering

Ondanks de geboekte vooruitgang binnen de hoger onderwijssystemen in de EHEA de afgelopen 20 jaar is er nog veel ruimte voor verbetering, met name wanneer het aankomt op een geslaagde implementatie van eerder afgesproken prioriteiten. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het implementeren van nationale kwaliteitskaders en het Europese studiepuntensysteem (ECTS), de automatische erkenning van academische kwalificaties en studieperiodes in het buitenland (zoals afgesproken in de Lissabonconventie) en kwaliteitszorg volgens de European Standards and Guidelines (ESG) De ministers verwijzen hierbij ook naar het onlangs verschenen Bologna Process Implementation Report.

Context

EHEA is een internationaal samenwerkingsverband op het gebied van hoger onderwijs tussen 48 landen. In 1999 ondertekenden zij het Bologna-akkoord. Het Rome Communiqué werd aangenomen tijdens de ministeriële conferentie over hoger onderwijs, die plaatsvond op 19 november 2020 te Rome, maar door de coronacrisis online te volgen was voor alle deelnemers. Tijdens de conferentie werd San Marino als nieuw lid van de EHEA verwelkomd, waardoor het totaal nu op 49 landen komt te staan.

De ambities van de EHEA passen tegelijkertijd ook in het streven van de EU om tegen 2025 een Europese Onderwijsruimte (EEA) te realiseren. Volgens de Europese Commissie moet de EEA als belangrijke motor dienen om de doelstellingen van het Bolognaproces terug meer leven in te blazen.