De coronacrisis zal een flinke impact hebben op internationale ontwikkelingssamenwerking op het gebied van onderwijs. UNESCO vreest dat financiering hiervoor met 12% zal dalen.

UNESCO: Corona bedreigt internationale ontwikkelingssamenwerking in onderwijs

12% minder voor ontwikkelingssamenwerking in het onderwijs

UNESCO vreest dat internationale ontwikkelingssamenwerking op het gebied van onderwijs flink zal lijden onder corona. Dit komt naar voren in het rapport ‘COVID-19 is a serious threat to aid to education recovery’. UNESCO schat dat vanwege de coronacrisis de financiering voor hiervoor met 2 miljard dollar zal dalen tussen 2018 en 2022, dit betekent een daling van 12%. In 2018 steeg de financiering nog naar 15,6 miljard dollar – 9% meer dan het jaar daarvoor en het hoogste bedrag ooit. Het niveau van 2018 zal volgens UNESCO echter pas weer in 2024 bereikt worden. UNESCO verwacht dan ook dat de coronacrisis een nog schadelijker effect zal hebben dan de financiële crisis van 2007-2008.

Context

Dit rapport werd gepubliceerd door de Global Education Monitoring Report Team van UNESCO. Dit team richt zich op informatievoorziening en bevordering van de onderwijsdoelstelling in het kader van de Sustainable Development Goals (SDGs).