Omdat door de groene transitie de arbeidsmarkt verandert, kan een versterking van werkplekleren uitkomst bieden, zegt de Inter-Agency Working Group on Work-based Learning in een brochure. Zij geeft een aantal aanbevelingen om de positieve effecten van werkplekleren op de groene transitie te maximaliseren.  


Versterken van werkplekleren is troef voor de groene transitie

De sleutel tot de wereld ná de groene transitie

Werkplekleren geeft studenten direct toegang tot een omgeving waar de groene transitie voelbaar is. De Inter-Agency Working Group on Work-based Leaning roept in de brochure ‘Work-based Learning and the green transition’ dan ook op de positieve effecten ervan te maximaliseren door de juiste voorwaarden te scheppen. Volgens de groep kunnen er op de korte termijn bijvoorbeeld specifieke leermodules worden opgezet voor sectoren die het meeste geraakt worden door de groene transitie. Op de lange termijn zal een meer systematische en alomvattende aanpak nodig zijn.

De positieve effecten van werkplekleren verwezenlijken

Om de positieve effecten van work-based learning rondom de groene transitie te verwezenlijken, geeft het rapport zeven voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Allereerst moeten docenten en trainers op de hoogte worden gehouden over de veranderende behoeften van vaardigheden en zijn er investeringen nodig in big data om de vaardighedenbehoefte beter te voorspellen. Daarnaast moet er effectief gecoördineerd worden tussen de betrokken stakeholders, om ervoor te zorgen dat de werkplekleermogelijkheden overeenkomen met de beleidsprioriteiten van de groene transitie. Ook moeten er regelmatig dialogen plaatsvinden tussen de aanbieders van werkplekleren en mbo-instellingen. Verder moeten mbo-studenten van verschillende achtergronden kunnen profiteren van het werkplekleren. Als laatste moet de loopbaanbegeleiding van hoge kwaliteit zijn.

Context

De Inter-Agency Working Group is een werkgroep bestaande uit Cedefop, de Commissie, de European Training Foundation, de International Labour Organisation, de OESO en UNESCO. De werkgroep heeft als doel om de activiteiten die uitgevoerd worden door haar leden met betrekking tot leerwerkplekken te delen en te bespreken. Ook heeft de werkgroep als taak opkomende trends te signaleren en gezamenlijke producten te ontwikkelen om de samenwerking op het terrein van ‘werkplekleren’ te verbeteren. De Commissie besteed veel aandacht aan vaardigheden voor de groene transitie, zo is het één van de twaalf acties uit de Europese Vaardighedenagenda.

 

Mede geschreven door Bram Veerman.