Iedereen moet de kans en steun krijgen om digitale basisvaardigheden te verwerven. Zonder digitale zelfredzaamheid kunnen mensen namelijk geen volledig gebruik maken van hun grondrechten. Dat benadrukt de Raad in conclusies over de bescherming van grondrechten van burgers in een digitaliserende wereld.


Zonder digitale vaardigheden geen fundamentele rechten, zegt Raad

Digitale vaardigheden fundamenteel

Zonder een basis in digitale vaardigheden is het tegenwoordig niet meer mogelijk om volledig toegang te hebben tot de individuele grondrechten. Iedereen moet daarom volgens de Raad de kans krijgen om digitale vaardigheden op te doen. Dit benadrukken de Europese ministers van binnenlandse zaken en justitie in hun Raadsconclusies over ‘digital empowerment to protect and enforce fundamental rights in the digital age’. De Raad kijkt hiervoor naar lidstaten om digitale en mediageletterdheid beter te promoten en burgers bewuster te maken van privacybescherming online. Lidstaten moeten ook de nodige maatregelen nemen zodat in 2030 minstens tachtig procent van de burgers over digitale basisvaardigheden beschikt, zoals afgesproken in de digitale decennium doelstellingen.

Een veilige digitale omgeving

De Raad verwelkomt meer onderzoek naar het tegengaan van online haat zaaien. Lidstaten moeten hier het voortouw in nemen door dit wettelijk te vervolgen. De ministers verzoeken de Commissie om online desinformatie en illegale content tegen te gaan door de regels van de Digital Services Act (DSA) te handhaven. Ook hier benadrukt de Raad het belang van digitale en mediageletterdheid in de strijd tegen informatie manipulatie. Ondanks de aanzienlijk positieve effecten van kunstmatige intelligentie (AI) voor onderzoek en innovatie, moeten lidstaten blijven. Als AI niet voldoende transparant is, kunnen grondrechten zoals de bescherming van persoonsgegevens en privacy in gevaar komen. Lidstaten moeten er dus voor zorgen dat toezichthouders over voldoende digitale training en vaardigheden beschikken om hun werk uit te voeren.

Context

De EU is hard bezig met de digitale transitie. Zo is begin 2023 het digitale decennium programma aangenomen. Hierin staat dat minstens tachtig procent van de Europese volwassenen over digitale vaardigheden moet beschikken tegen 2030. In 2020 lanceerde de Commissie al de vernieuwde Skills Agenda. Ook in het Pact for Skills is aandacht voor vaardigheden met betrekking tot de digitale transitie. Via het Digital Education Action Plan wil de Commissie digitalisering in het onderwijs versterken.

 

Mede geschreven door Hannah Teule.