Microcredentials vormen in toenemende mate een toevoeging aan de formele onderwijsomgeving, maar uitdagingen blijven bestaan. Er is er nog veel onduidelijkheid rondom de term, functie en regulering van microcredentials. Desondanks, is de hoeveelheid microcredentials toegenomen, zijn de kenmerken divers en passen ze vrijwel altijd in de gestelde definitie van de Commissie.


‘Microcredentials hebben ondanks potentieel, nog veel uitdagingen’

Microcredentials zorgen nog voor uitdagingen

Ondanks de groei van het gebruik van microcredentials in zowel de private als de publieke omgeving bestaan er nog steeds uitdagingen in het verbeteren en opschalen van het systeem rondom microcredentials. Dit stelt Cedefop in een rapport gefocust op microcredentials in het beroepsonderwijs. Naast dat voor sommige stakeholders niet duidelijk is wat de voordelen zijn, is het op dit moment voor een deel ongereguleerd en zorgt de complexiteit voor verwarring bij eindgebruikers. Ook is nog niet iedereen bekend met de term en functie van microcredentials. Tenslotte is het niet duidelijk wie de kwaliteitszorg garandeert, is de erkenning niet vlekkeloos en worden kwetsbare groepen onvoldoende bereikt.

Microcredentials toevoeging aan formeel onderwijs

Microcredentials vormen een toevoeging op  formele onderwijssysteem. Zo werken de belangrijkste aanbieders van microcredentials in de private sector samen met traditionele onderwijsinstellingen op alle niveaus. De verstrengeling tussen publieke en private sector is dus vergroot. De publieke sector erkent steeds meer het belang van microcredentials voor de evoluerende arbeidsmarkt, doordat microcredentials voorzien in flexibel onderwijs gericht op om- en bijscholing. Desalniettemin leggen private aanbieders nog steeds sterker de nadruk op deze functie. De private sector ziet steeds vaker dat zijn eigen kwalificaties en referenties worden geïntegreerd in kwalificaties die zijn gevalideerd door formele aanbieders van onderwijs.

Microcredentials pas recent onderwerp van gesprek

Ondanks het feit dat er al tientallen jaren korte leertrajecten bestaan, die op de arbeidsmarkt toegespitst onderwijs aanbieden, zijn microcredentials pas recent op Europees niveau onderwerp van discussie geworden. De hoeveelheid microcredentials is toegenomen in zowel de publieke als de private omgeving, voornamelijk in de vorm van mogelijkheden voor bij- en omscholing en bedrijfsopleidingen. Dit is het gevolg van digitalisering, globalisering en de verandering in manieren van lesgeven en leren en evoluerende behoeften van de arbeidsmarkt. Doordat microcredentials in verschillende formats worden aangeboden, bijvoorbeeld in online, hybride of klassikale vorm, zijn de kenmerken divers. Ondanks een breed scala aan verschijningsvormen passen de meesten in de door de Commissie voorgestelde definitie van microcredentials, aldus Cedefop.

Context

Microcredentials zijn kortere vormen van leerervaringen, die ervaring, kennis en vaardigeden in een bepaald vakgebied erkennen. Ze worden voornamelijk door volwassenen behaald. De Commissie kwam in december 2021 met een Europese aanpak voor microcredentials. Zo wilde zij een gezamenlijke definitie en normelementen voor microcredentials en lidstaten ondersteunen in het ontwikkelen van een ecosysteem voor microcredentials. Het Parlement benadrukte in een resolutie dat zij microcredentials zien als belangrijke stap richting de Europese Onderwijsruimte. De Raad adviseerde in juni om de Europese aanpak voor microcredentials de komende jaren te implementeren. Dit moet ervoor te zorgen dat met name volwassenen de middelen hebben om gebruik te maken van microcredentials. Vanuit de Commissie ligt er een sterke nadruk op microcredentials, zo lanceerde zij eerder een consultatie over de inhoud van een gedeelde aanpak rondom microcredentials. Daarnaast is het verkennen van microcredentials een prioriteit in het werkprogramma Erasmus+ 2023.

 

Mede geschreven door Julian Zwaal.