De Europese Commissie heeft het Erasmus+ werkprogramma voor 2023 nu al bekendgemaakt, terwijl deze vorig jaar tot november op zich liet wachten. De prioriteiten voor 2023 zijn een inclusief Erasmus+, inclusief de integratie van (Oekraïnse) vluchtelingen in het programma, het verder mainstreamen van vergroening in het programma en het ondersteunen van instellingen in hun digitale transformatie. Verder staan er calls op de rol voor Europese Universiteiten, Centres of Vocational Excellence en zijn ook de Forward-Looking Projects van vorig jaar opnieuw van de partij.


Werkprogramma Erasmus+ voor 2023 nu al bekend

Commissie maakt werkprogramma vroeg bekend

Het Erasmus+ werkprogramma voor 2023 is bekend. De Europese Commissie wil in 2023 ruim 4 miljard euro besteden om te werken aan de gestelde prioriteiten van het programma. Overstijgende prioriteiten in 2023 zijn het werken aan een inclusiever Erasmus+ met extra aandacht voor het integreren van vluchtelingen uit Oekraïne en andere delen van de wereld in het programma. Ook zal de Commissie verder werken aan het mainstreamen van vergroening in alle programmaonderdelen en het ondersteunen van de digitale transformatie binnen scholen. Een onderwerp dat dit jaar extra aandacht krijgt, is participatie in de democratie en maatschappelijk engagement wat in de context van de situatie in Oekraïne nog prangender is geworden.

Vlaggenschipinitiatieven present 

Uit het werkprogramma voor 2023 valt op te maken dat de Commissie opnieuw geld vrijmaakt voor het ondersteunen van haar twee vlaggenschipinitiatieven: de Europese Universiteiten en Centres of Vocational Excellence (CoVE's). Eerstgenoemde is bedoeld voor bestaande en nieuwe allianties en krijgt 384 miljoen euro. De CoVE's krijgen 52 miljoen euro toebedeeld. De Erasmus+ Teacher Academies komen dit jaar echter niet terug.

Commissie kijkt vooruit 

In het werkprogramma staan net als in 2022 weer een aantal Forward-Looking Projects: grootschalige projecten met als doel innovatie (beleids)benaderingen te identificeren, ontwikkelen en testen. Dit jaar heeft de Commissie de volgende prioriteiten aangemerkt:

Digitaal onderwijs:

  1. Het Europees opschalen van oplossingen uit onderwijstechnologie (EdTech)
  2. Het verkennen van effectieve pedagogische benadering op het gebied van informatica in het primair en voortgezet onderwijs
  3. Curriculumontwikkeling en lerarentraining op het gebied van het tegengaan van desinformatie en digitale geletterdheid

Speciaal voor mbo:

  1. Het verkennen van micro-credentials
  2. Het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het mbo door het versterken van partnerschappen en netwerken van mbo-instellingen

Speciaal voor volwassenenonderwijs:

  1. Het ontwikkelen van nationale registers voor het in kaart brengen van arbeidsmarktrelevante trainingsmogelijkheden
  2. Het ondersteunen van het Pact for Skills

Context

Erasmus+ is het Europese programma dat mobiliteit, samenwerking en beleidsontwikkeling op onderwijs, opleiding, jeugd en sport verzorgt. 2022 is een bijzonder jaar voor Erasmus+, gezien het 35 jaar geleden is sinds Erasmus+ de eerste uitwisseling mogelijk maakte. Tijdens de Erasmusdagen van 2022 zal het programma dan ook extra in het zonnetje worden gezet. Hoewel het huidige programma nog in volle gang is, denkt de Commissie alvast na over de lessen die zij kan trekken uit het vorige en huidige programma, om zo het volgende programma nog beter te maken.