28 juli 2022

Vier nieuwe Europese Universiteiten-allianties, zestien allianties door op ingeslagen weg

Just van den Hoek

Just van den Hoek

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Er komen vier nieuwe Europese Universiteiten-allianties bij, zonder Nederlandse partners. Van de zeventien allianties uit de eerste pilotronde krijgen er zestien nieuwe financiering om door te gaan op de ingeslagen weg. Dat blijkt uit de resultaten van de 2022 call voor Europese Universiteiten. In 2023 en 2024 komen er wederom mogelijkheden voor nieuwe deelnemers.


Vier nieuwe Europese Universiteiten-allianties, zestien allianties door op ingeslagen weg

Vier nieuwe allianties  

Uit de resultaten van de 2022 call voor Europese Universiteiten blijkt dat er vier nieuwe allianties bijkomen: de European Dual Studies University (EU4DUAL), de European University alliance for sustainability (EUGREEN), INGENIUM European University en The Green European University (UNIGreen). Hier zitten geen Nederlandse volledige partners bij die deel uitmaken van het kernconsortium. Daarnaast ontvangen zestien bestaande allianties, uit de eerste pilotronde, nieuwe financiering om door te gaan. Bij deze club van zestien zitten alle Nederlandse instellingen die geselecteerd waren in de eerste pilotronde (de Universiteit Utrecht, Universiteit Twente, Universiteit Maastricht en de Universiteit van Amsterdam). Bovendien sluit de Universiteit Leiden als volledige partner aan bij UNA Europa. In totaal zijn de bestaande allianties uitgebreid met 30 hogeronderwijsinstellingen. Eén alliantie uit de eerste pilot krijgt geen nieuwe financiering om door te gaan: EU4ART. Zowel de nieuwe als de bestaande allianties krijgen de komende vier jaar maximaal 14,4 miljoen euro. De hoogte is afhankelijk van het aantal volledige partners per alliantie. In totaal wordt er 272 miljoen euro verdeeld, afkomstig uit Erasmus+.

Context

Europese Universiteiten is een nieuw programmaonderdeel binnen deze programmacyclus van Erasmus+, bedoeld om de Europese dimensie van het hoger onderwijs en transnationale samenwerking te versterken. De 20 allianties die financiering ontvangen uit de 2022 call, samen met de 24 allianties uit de tweede pilotronde, brengen het totaal van allianties nu op 44 stuks. Elf Nederlandse universiteiten en drie hogescholen doen mee aan een alliantie. De ambitie uit de in het voorjaar van 2022 gepubliceerde European Strategy for Universities is om in 2024 60 allianties in totaal te hebben, met deelname van 500 Europese hogeronderwijsinstellingen. Dat aantal staat nu op 340. Daartoe worden er nog twee nieuwe calls uit Erasmus+ voorzien. De eerste daarvan gaat open in de herfst van 2022, met nieuwe financiering voor allianties uit de tweede pilotronde en financiering voor nieuwe allianties. De tweede toekomstige call gaat open in de herfst van 2023, geheel bedoeld voor nieuwe allianties. Bovenop de voorziene financiering uit Erasmus+ zal het European Excellence Initiative onder Horizon Europe in extra financiering voorzien, bedoeld om de onderzoeksdimensie van de allianties te versterken. Eerder verleende Horizon 2020 top-up financiering voor de pilot-allianties.