De Commissie heeft een call gepubliceerd ter uitwerking van het Europese Universiteiten Initiatief. De call biedt mogelijkheden voor de voortzetting en de initiëring van Europese Universiteiten-allianties tussen hogeronderwijsinstellingen. Voor de call is een recordbudget van 384 miljoen euro uit Erasmus+ beschikbaar.


Call Europese Universiteiten Initiatief open op 4 oktober 2022

Voortbouwen en nieuwe allianties

Hogeronderwijsinstellingen kunnen vanaf 4 oktober voorstellen indienen voor financiering uit het Europese Universiteiten Initiatief (EUI).  Er is 384 miljoen euro beschikbaar, het hoogste bedrag voor een call voor Europese Universiteiten tot zover. Het leeuwendeel van het budget, ruim 345 miljoen euro, gaat naar de intensivering van bestaande allianties tussen Europese hogeronderwijsinstellingen. De resterende 48,5 miljoen euro is bedoeld voor voorstellen voor nieuwe allianties binnen het EUI. Voorstellen die omwille van budgetbeperkingen niet gefinancierd kunnen worden, maar wel aan de kwaliteitseisen voldoen, krijgen een Seal of Excellence om aanspraak te maken op geld uit nationale financieringsbronnen. Voor het eerst komen ook instellingen uit de Westelijke Balkanlanden in aanmerking om volledige partners te worden bij de allianties. Op 15 november organiseert de Commissie een informatiesessie over de call. De call blijft open tot 31 januari 2023.

Context

Het Europese Universiteiten Initiatief ondersteunt transnationale allianties tussen hogeronderwijsinstellingen die de Europese waarden en identiteit promoten en ernaar streven de kwaliteit en het concurrentievermogen van het Europees hoger onderwijs te verbeteren. Uit de voorgaande call voor het EUI, gesloten in maart 2022, ontvingen zestien bestaande allianties (waarvan ook vier Nederlandse universiteiten onderdeel zijn) financiering om te continueren en sloot Universiteit Leiden zich aan bij de alliantie UNA Europa. In het najaar van 2023 zal een call opengaan geheel gericht op de financiering van nieuwe EUI-allianties.

 

Mede geschreven door Hannelore Schouwstra.