De online zelfreflectietool SELFIE geeft goed inzicht in technologische verbeterpunten, maar concrete actie ontbreekt vanwege ontbrekende financiële middelen. Dat blijkt uit een studie van de Commissie en de European Training Foundation, waarin zij zelf reflecteren op de online zelfreflectietool SELFIE. De in 2018 geïntroduceerde tool geeft inzicht in de digitale capaciteit van scholen en eventuele verbeterpunten op het gebied van inzet van technologie.


Commissie en ETF reflecteren op online zelfreflectietool SELFIE

Toegevoegde waarde SELFIE

SELFIE kan door zijn flexibiliteit relevant zijn voor zowel scholen die zich in de eerste fase van hun digitale transformatie bevinden als voor gevorderde digitale scholen. Dat blijkt uit een studie van de Commissie waarin zij samen met de European Training Foundation (ETF) de online zelfreflectietool SELFIE evalueert. SELFIE is aanpasbaar en voldoende flexibel om problemen vast te leggen die belangrijk zijn voor elke school, zoals de toegang van studenten tot leertechnologie. Daarnaast geeft SELFIE verantwoordelijkheden aan het bestuur en management van scholen door de vereiste stap van het aanstellen van een SELFIE-coördinator. Deze coördinator is in staat de specifieke lokale problemen en complexiteit van de beleidsmaatregelen te begrijpen.

SELFIE leidt niet tot actie

SELFIE biedt goede handvatten voor zelfreflectie, maar leidt niet altijd tot actie. Een veelvoorkomend probleem is de aanvullende financiële middelen die nodig zijn om een SELFIE-actieplan uit te voeren. Volgens het onderzoek zou een Digital Challenge Fund kunnen helpen om aanmoedigings- en erkenningsmechanismen te initiëren. Andere obstakels bij de implementatie van SELFIE zijn de terughoudendheid van leraren voor nieuwe initiatieven en de beperkte toegang tot SELFIE-data.

Implementatie nationaal niveau

De ervaringen met het uitvoeren van SELFIE-pilotimplementaties zijn over het algemeen positief. De tool is toegankelijk, makkelijk schaalbaar en beschikbaar op verschillende platforms en apparaten. In zowel Italië als Portugal zijn plannen voor pilots opgeschaald op basis van de positieve ervaringen met SELFIE-pilotstudies. Spanje ziet SELFIE als een belangrijk hulpmiddel om scholen een krachtig middel te bieden om te beginnen met het ontwikkelen van hun digitale actieplannen. Ook in België wordt SELFIE als nuttig instrument gezien om de ontwikkeling van digitale capaciteit van scholen te ondersteunen. Het Belgische ministerie van Onderwijs heeft SELFIE in een communicatiecampagne in 2019 onder de aandacht gebracht, waardoor het gebruik van SELFIE nu wijdverspreid is onder zowel Vlaamse als Waalse scholen. Nederland behoort tot de groep landen met minder dan duizend SELFIE-gebruikers.

Context

SELFIE is ontworpen om het basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs te ondersteunen bij het effectief gebruiken van digitale technologieën voor lesgeven en leren, en is geïntroduceerd in het Actieplan voor Digitaal Onderwijs (DEAP) van de Commissie. De tool geeft inzicht in de digitale capaciteit en ontwikkelingsbehoeften van onderwijsinstellingen, en biedt de mogelijkheid om te evalueren hoe ze omgaan met technologie. In het vernieuwde DEAP wordt een SELFIE aangekondigd speciaal gericht op leerkrachten. Daarnaast werkt de Commissie in 2021 aan een SELFIE gericht op leren op de werkplek. Deze wordt gelanceerd in het vierde kwartaal van 2021.