De Europese Commissie gaat in de periode 2021-2027 700 miljoen euro neerleggen binnen het Global Partnership for Education voor digitale vaardigheden en gendergelijkheid in het primair en voortgezet onderwijs. Dat is een stijging van 32% ten opzichte van de vorige programmaperiode. Dit doet zij naar aanleiding van groeiende ongelijkheden als gevolg van de coronapandemie.


Commissie investeert 700 miljoen euro voor kwaliteitsonderwijs wereldwijd

Digitale vaardigheden en gendergelijkheid

De Europese Commissie belooft 700 miljoen euro te investeren in ondersteuning voor wereldwijde hervorming van het primair en voortgezet onderwijs. Het bieden van gelijke kansen staat hierbij centraal. De investeringen vinden plaats binnen het Global Partnership for Education, een wereldwijd partnerschap van de Wereldbank voor financiële ondersteuning van lage inkomenslanden. De Commissie constateert dat de coronapandemie de leercrisis heeft verergerd en grote ongelijkheden heeft blootgelegd. Vooral onderwijs voor meisjes heeft een klap gekregen. De Commissie wil met name digitale vaardighedenontwikkeling en gendergelijkheid stimuleren, door te investeren in goed opgeleide leraren en verbeterde toegang tot digitaal onderwijs voor meisjes.

Context

De Europese Unie en de lidstaten dragen samen meer dan de helft van de totale financiën bij aan de Global Partnership for Education. Ten opzichte van de 475 miljoen euro binnen het programma voor 2014-2020 zal de Commissie de komende zeven jaar 32% meer investeren. Het partnerschap is in 2002 opgericht voor inclusief en gelijkwaardig kwaliteitsonderwijs en levenslang leren in de hele wereld. Het internationale financieringsprogramma brengt zowel overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden uit 90 landen en regio’s bij elkaar.