Om ongelijkheden in de toegang tot digitaal onderwijs te verkleinen wil het Parlement dat lidstaten toegekende middelen gaan investeren in de benodigde vaardigheden en infrastructuur. Dit staat in een resolutie die is aangenomen over het Actieplan voor Digitaal Onderwijs. Ook vraagt het Parlement om aandacht voor de beoordelingsmethoden van digitale vaardigheden.


Zo wil het Parlement de digitale kloof in het onderwijs dichten

Meer investeringen vereist en aandacht voor inclusiviteit

De sociale en geografische kloof in de toegang tot digitaal onderwijs, blootgelegd door de coronacrisis, moet gedicht worden door meer investeringen in de digitale transitie van het onderwijs. Dit zegt het Parlement in een resolutie over het Actieplan voor Digitaal Onderwijs. Het Parlement verzoekt lidstaten om minstens 10% van de financiering van de herstel- en veerkrachtfaciliteit te wijden aan digitaal onderwijs en de benodigde digitale infrastructuur. Het Parlement verwelkomt het actieplan, maar bekritiseert de beperkte aandacht voor lage digitale geletterdheid onder volwassenen en gelijke kansen voor vrouwen en mensen met een handicap. Het beroeps- en volwassenenonderwijs wordt als essentieel gezien in het creëren van gelijke kansen en het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Hierbij is om- en bijscholing noodzakelijk voor het inspelen op de arbeidsmarkt. Bovendien dienen onderwijsinstellingen te investeren in het opleiden van zowel leerkrachten als IT-professionals, aldus het Parlement.

Vernieuwde beoordelingsmethoden vaardigheden

Het Parlement wil ongelijke toegang tot digitaal onderwijs ook aanpakken door aandacht voor de beoordeling en monitoring van digitale vaardigheden. Ten eerste vraagt zij de Commissie om de ontwikkeling van een uitgebreid monitoringssysteem, zoals het Europees digitalecompetentiekader. Daarnaast moet een pan-Europees initiatief bijdragen aan een innovatievere erkenning en certificering van digitale vaardigheden. Ook stelt het Parlement een online versie van het European Universities-initiatief voor, om meertalig en online onderwijs te bevorderen door middel van faciliterende partnerschappen tussen universiteiten.

Context

Het Actieplan voor Digitaal Onderwijs is in september 2020 door de Commissie gepresenteerd. Het plan heeft als doel om met behulp van technologie een hoogwaardig digitaal onderwijsecosysteem te creëren en digitale vaardigheden te versterken. Het actieplan maakt een belangrijk onderdeel uit van de Europese Onderwijsruimte, evenals de Europese Sociale Pijler en de Europese Vaardighedenagenda. In december 2020 namen de Europese onderwijsministers Raadsconclusies aan over het plan, die net zoals het Parlement kwaliteit, inclusiviteit en investeringen benadrukken.