23 juni 2022

Commissie lanceert calls over pilots Europees diplomalabel en wettelijke status allianties

Just van den Hoek

Just van den Hoek

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Instellingen kunnen zich aanmelden voor pilots over een Europees diplomalabel en een wettelijke status voor allianties. De pilots bevatten ieder een budget van 1 miljoen euro en zijn een uitwerking van de Europese strategie voor hogeronderwijsinstellingen. De aanmeldingsdeadline voor beide pilots is 6 oktober. Op 28 juni organiseert DG EAC een virtuele infosessie.


Commissie lanceert calls over pilots Europees diplomalabel en wettelijke status allianties

Versterken van transnationale samenwerking in HO  

Binnen Erasmus+ publiceert de Commissie een call voor twee pilots om transnationale samenwerking in het hoger onderwijs te versterken. Het gaat om een pilot voor een Europees diplomalabel en een wettelijk status voor allianties.

  • De pilot voor een Europees diplomalabel moet de ontwikkeling van Europese criteria verkennen die gebruikt zouden kunnen worden voor de uitgifte ervan. Een Europees diplomalabel zou moeten bijdragen aan het erkennen van de waarde van transnationale leerervaringen en het verhogen van de zichtbaarheid van gezamenlijke programma’s van allianties van hogeronderwijsinstellingen. Een label zou als complementair certificaat worden uitgegeven bovenop de reguliere kwalificaties die voortvloeien uit gezamenlijke programma’s.
  • De pilot rondom een wettelijke status is bedoeld om te verkennen welke mogelijkheden bestaande Europese samenwerkingsverbanden bieden voor het faciliteren van transnationale samenwerking tussen allianties van hogeronderwijsinstellingen. Het is de bedoeling de mogelijkheden voor zulke allianties te vergroten om samen strategische beslissingen te nemen, gezamenlijk curricula vorm te geven en gezamenlijke middelen te beheren.

Beide pilots hebben een budget van 1 miljoen euro. De aanmeldingsdeadline is op 6 oktober 2022 om 17:00 uur.

Informatie-evenement

DG Onderwijs en Cultuur (EAC) organiseert op dinsdag 28 juni een informatiesessie over beide pilots. Het evenement vindt online plaats van 10:30 uur tot 12:30 uur. Aanmelden is niet nodig en deelnemen kan via deze link.

Context

Beide pilots komen voort uit de Raadsconclusies die begin april in de OJCS-raad werden aangenomen. Deze bouwen op hun beurt voort op het hogeronderwijspakket dat in januari 2022 werd gepresenteerd. Projecten binnen de pilot moeten ten minste een looptijd van één jaar hebben. In januari 2023 zullen de uitgekozen pilotdeelnemers bekend worden.