De Commissie wil uw mening horen over de nationale bijscholingstrajecten voor volwassenen met lage vaardigheids- en kwalificatieniveaus. Dit in het kader van de evaluatie rondom de Raadsanbeveling Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults, waarin lidstaten aanbevolen worden volwassenen helpen nieuwe (basis)vaardigheden te ontwikkelen door diverse educatie & trainingsmogelijkheden open te stellen. Feedback geven is mogelijk tot en met 17 maart 2022.


Commissie vraagt om uw feedback over bijscholingstrajecten voor volwassenen

Feedback op initiatief

De Commissie is benieuwd wat u vindt van nationale bijscholingstrajecten voor laagopgeleide volwassenen. Dit met het oog op de aankomende evaluatie van de Raadsaanbeveling  Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults. Aan de hand van dit initiatief verzoekt de EU haar lidstaten om ervoor te zorgen dat volwassenen met lage vaardigheids- en kwalificatieniveaus toegang hebben tot zogeheten bijscholingstrajecten. Deze bijscholingstrajecten moeten mensen helpen met het ontwikkelen van basisvaardigheden zoals rekenen, schrijven, lezen en digitale vaardigheden. Deelnemers krijgen hierin gerichte ondersteuning via een beoordeling van de vaardigheden en een op maat gemaakt leeraanbod. Daarbij zorgen deze trajecten voor erkenning van de opgedane vaardigheden. Middels een enquête tracht de Commissie dit initiatief verder te ontwikkelen en aan te scherpen. Hierin zullen de volgende drie vragen centraal staan:

  • Hoe worden bijscholingstrajecten binnen uw lidstaat uitgevoerd?
  • Is er voldoende ondersteuning aanwezig om mensen in staat te stellen de benodigde basisvaardigheden zoals rekenen, lezen en digitale vaardigheden te leren?
  • Heeft u enige suggesties voor de toekomst?

Uw input is een belangrijke bijdrage aan de evaluatie van het betreffende initiatief. Reageren op de aanbeveling is mogelijk tot en met 17 maart 2022.

Context

In december 2016 werd de aanbeveling Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults door de Raad aangenomen. De EU-lidstaten moesten voortbouwen op de bestaande nationale onderwijsstructuren en tegen 2018 regelingen treffen om de bijscholingstrajecten in het leven te roepen. De EU verleent hierin steun via verscheidene financieringsprogramma’s, waarbij voornamelijk het Europees Sociaal Fonds en Erasmus+ de meeste subsidies verlenen. Tevens sloten de conclusies van de Onderwijsraad in 2019 aan op de aanbeveling. De aanbeveling vorm hiermee een van de belangrijkste wetgevingsvoorstellen van de New Skills Agenda for Europe. Het belang van volwassenenonderwijs werd door de EU nog maar eens onderkent tijdens de Social Summit in Porto. Zo is daar afgesproken dat minimaal 60% van de volwassenen deel moet nemen aan onderwijs en training in 2030. Om dit doel te behalen is de boodschap aan de Europese Raad dat meer investeren in vaardigheden, levenslang leren en de modernisering van opleiding en training noodzakelijk is.