Het onderwijssysteem moet toegankelijker en inclusiever worden zodat de rechten van mensen met een handicap beter worden gewaarborgd. Dit is een van de speerpunten in de strategie over dit thema die door de Commissie is gepresenteerd. Daarnaast zal een Europese Handicap Kaart in de toekomst de mobiliteit van mensen met een handicap vergroten, zo is het streven.


Commissie wil toegang tot onderwijs voor personen met een handicap verbeteren

Gelijke kansen en toegang tot onderwijs

Obstakels die de participatie van mensen met een handicap in het onderwijs belemmeren, moeten zo veel mogelijk worden weggenomen, zodat er een toegankelijker en inclusiever systeem ontstaat. Daarnaast stelt de Commissie in haar ‘Strategie voor de rechten van mensen met een handicap 2021-2030 dat het belangrijk is de verwerving van vaardigheden voor deze groep te vergemakkelijken, met name door het verbeteren van de toegang tot mbo-programma’s. Lidstaten moeten bovendien doelen gaan instellen om de participatie in het volwassenonderwijs te verhogen. Het nieuwe Erasmusprogramma bevat financiële steun en inclusieve maatregelen om vorm te geven aan de gestelde ambities, evenals het Digital Education Action Plan, dat behulpzame technologie voor mensen met een handicap zal inzetten.

Handicap Kaart en handicap-vriendelijk Horizon Europe

De Europese Handicap Kaart, die in 2023 wordt verwacht, moet de wederzijdse erkenning van mensen met een handicap-status tussen lidstaten bevorderen. Dit zal positieve effecten hebben op de mobiliteit van deze groep, is de verwachting. Verder is het bij de implementatie van Horizon Europe is het belangrijk de inclusie van mensen met een handicap te bewerkstelligen, zo stelt de strategie, zonder verdere beschrijving van te nemen maatregelen. Wat betreft onderzoeksthema’s is het volgens de Commissie nodig de effecten te onderzoeken van de groene en digitale transitie op gehandicapte mensen.

Context

De Strategie voor de rechten van mensen met een handicap 2021-2030 draagt bij aan de Europese Sociale Pijler en volgt op de gelijknamige strategie 2010-2020 die ten einde is gelopen. Als vervolgstap roept Commissie op tot Raadsconclusies over de strategie. Inclusief onderwijs in bredere zin staat al langer op de agenda en is een van de bouwstenen van de Europese Onderwijsruimte. In haar position paper over de Europese Onderwijsruimte benadrukt Neth-ER ook dat onderwijsmobiliteit mogelijk moet zijn voor iedereen.