Heeft u ervaring met minimaal één van de EU-agentschappen Eurofound, Cedefop of de European Training Foundation (ETF)? De Commissie hoort dan graag uw mening via de openbare consultatie. De consultatie is geopend tot 25 mei.


De Commissie hoort graag uw mening over Eurofound, Cedefop en ETF

Inzicht in prestaties agentschappen

De Commissie is opzoek naar particulieren, organisaties en openbare instanties om hun ervaringen te delen met de diensten van de gedecentraliseerde EU-agentschappen Eurofound, Cedefop en ETF. In de consultatie wordt ook het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) geëvalueerd. Aan de hand van een online survey wil de Commissie inzicht krijgen in hoe de agentschappen hebben gepresteerd ten opzichte van hun mandaat en vaststellen of het mandaat moet worden gewijzigd. De agentschappen worden zowel afzonderlijk als transversaal beoordeeld om zo de complementariteit en samenwerking tussen de agentschappen te versterken. Het gaat om een evaluatie van de periode 2017-2022. De consultatie is geopend tot 25 mei.

Context

De agentschappen vallen onder het DG Employment, Social Affairs & Inclusion (DG EMPL) en houden zich onder andere bezig met de ontwikkeling van vaardigheden en beroepsonderwijs. Hiernaast opereren ze alle vier zowel in een nationaal als in een regionaal raamwerk. Het Cedefop is het agentschap van de EU dat de ontwikkeling en uitvoering van Europese beleidsmaatregelen voor beroepsonderwijs en -opleiding en leven lang leren ondersteunt, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van microcredentials. Eurofound is het agentschap dat de EU voorziet met kennis om de ontwikkeling van sociaal- en werk gerelateerd beleid te stimuleren. Zo stelde ze in 2020 dat de EU moet investeren in technologieën voor de ontwikkeling van vaardigheden van werknemers. De ETF bevordert activiteiten die het menselijk kapitaal van nabuurlanden en kandidaat-lidstaten verbeteren. Zo bracht het agentschap eerder bestaande Centres of Vocational Excellence in deze landen in kaart.

Mede geschreven door Lieve Dessing.