Om de digitale vaardigheden bij de Europese bevolking te verbeteren en daarmee de Digital Decade-doelen waar te maken, moeten er meer trainingen aangeboden worden. Dit staat in het nieuwste Digital Economy and Society Index-rapport. Momenteel beschikt slechts 56% van de Europese bevolking over digitale basisvaardigheden en zijn er tekorten aan werknemers met geavanceerde digitale vaardigheden. Dit heeft effect op integratie van digitale technologieën in de Europese samenleving. Nederland staat net als vorige jaren hoog in de DESI-ranking, maar lijkt te stagneren op de terreinen van digitale vaardigheden en technologieën.


DESI 2021: meer training in digitale vaardigheden nodig om 2030-doelen te bereiken

Meer training in digitale vaardigheden vereist

Er moeten meer trainingen en mogelijkheden tot verbetering van digitale vaardigheden worden aangeboden om de Digital Decade-doelen voor 2030 te behalen, blijkt uit de Digital Economy and Society Index (DESI) 2021. In 2020 had maar 56% van de Europese bevolking digitale basisvaardigheden, terwijl dit in 2030 80% moet zijn. Er is een groot verschil tussen verschillende leeftijdsgroepen te zien. Zo beschikt 80% van jongvolwassenen (16-24 jaar) over basisvaardigheden, terwijl dit in de groep van 55-74 jaar maar 33% is. Verder waren er 8,4 miljoen ICT-experts in 2020. Dit is een kleine toename ten opzichte van de 7,8 miljoen ICT-experts in 2019. In 2030 moeten er 20 miljoen ICT-specialisten werkzaam zijn in de EU. In totaal gaat 26% van het tot nu toe goedgekeurde herstel- en veerkrachtplan naar digitalisering. Er worden dus wel verbeteringen op dit terrein verwacht komende jaren, omdat 17% van deze digitale investeringen van het herstel- en veerkrachtplan specifiek gericht zijn op verbetering van digitale vaardigheden.

Digitale technologie en connectiviteit

Ook met de integratie van digitale technologieën ligt het behalen van de Digital Decade-doelen nog ver weg. Maar een klein deel van alle ondernemingen gebruikt geavanceerde digitale technologieën (14% big data, 25% AI en 26% cloud-technologieën), terwijl dit in 2030 75% van de ondernemingen moet zijn. Er is wel een grote toename in het gebruik van cloud-technologieën in de EU. Dit is gegroeid van 16% van de bedrijven in 2018 naar 26% in 2020. Ongeveer 15% van de digitale investeringen van het herstel- en veerkrachtplan zijn gericht op digitaal onderzoek en ontwikkeling, dus ook hier worden verbeteringen verwacht. Tenslotte is EU-breed de 5G-gereedheid flink toegenomen, van 15% in 2019 naar 51% in 2021.

Nederland stagneert

Ondanks een vierde plek in de algemene DESI-ranking lijkt Nederland gestagneerd op het gebied van digitalisering. Sinds 2019 staat het percentage Nederlanders dat beschikt over digitale basisvaardigheden vast op 79%. Hoewel het aantal Nederlandse ICT-experts is toegenomen met 0,6% sinds 2019 (5,9% in 2021), ligt het percentage vrouwelijke ICT-experts met 18% nog altijd onder het Europese gemiddelde van 19%. Het aantal ondernemingen dat ICT-trainingen geeft is ook gedaald van 26% in 2019 naar 24% in 2021. 5G-gereedheid is wel flink toegenomen, van 0% in 2020 naar 33% in 2021, maar zit ook onder het EU-gemiddelde van 51%. Hoewel Nederland op het gebied van integratie van digitale technologieën ook hoog scoort, lijkt ook hier sprake van enige stagnatie. Zo staat sinds 2019 het percentage van de bedrijven dat elektronische informatie deelt op 48%.

Context

Om de Europese digitale transitie te realiseren zijn er doelen voor 2030 opgesteld in het Digitaal Kompas, die aan de hand van het bestuurskader Digital Decade behaald moeten worden. De Digital Decade richt zich op vier terreinen, namelijk de digitale vaardigheden, digitale infrastructuren, digitalisering van bedrijven en de digitalisering van openbare diensten. De voortgang op deze terreinen wordt gemonitord door middel van de Digital Economy and Society Index. De Europese Rekenkamer gaf eerder al aan dat de Europese ambities niet strijken met de investeringen in de digitale vaardigheden voor de Europese bevolking.