De European University Association publiceert haar onderzoeks- en innovatie-(O&I) agenda voor 2027. Hierbij stelt de universiteitenkoepel drie prioriteiten: de maatschappelijke impact van O&I door universiteiten versterken, het cultiveren van een robuuste, diverse en collaboratieve onderzoekscultuur en het onderbouwen van een duurzaam O&I systeem.


Dit staat er op de onderzoeksagenda van de Europese universiteiten

De maatschappelijke impact van O&I

De European University Association (EUA) wil meer doen om de sociale impact van universitair onderzoek te versterken, stelt zij in haar agenda voor 2027. Onderzoek en innovatie hebben een groeiend belang in de samenleving, dit is te zien in verschillende vormen zoals de groene en digitale transities en AI, maar ook door geopolitieke spanningen. Volgens de EUA hebben de universiteiten een sleutelrol in het verwezenlijken van deze transities en moet deze rol in O&I meer erkenning krijgen. Verder introduceert de EUA het ‘O&I continuüm implementatieconcept’ in haar gehele agenda. Hiermee benadrukt zij dat basisonderzoek, toegepast onderzoek en innovatie allemaal onderdeel zijn van het continu onderzoeksproces. In dit proces willen de universiteiten vooral een grotere rol spelen bij het basisonderzoek. 

Een fijne onderzoekscultuur                          

De EUA wil meer doen om een robuuste en diverse onderzoekscultuur met veel samenwerking te  stimuleren. Dit moet onder meer gebeuren door het hervormen van academische carrières. Hierbij is het de bedoeling dat onderzoekers verschillende rollen in verschillende O&I-sectoren kunnen uitproberen. De universiteiten moeten hiervoor professionele loopbaanondersteuning verzorgen dat onderzoekers een flexibel lange termijnperspectief biedt. Ook wil de EUA interdisciplinair onderzoek promoten door het bij academische beoordelingen beter te waarderen. Verder wil de EUA ook meer investeren in Open Science om het publiek meer bij onderzoek te betrekken.

Voldoende financiering

Veel beleid rondom O&I wordt bepaald door politiek gekleurde korte termijnvisies, aldus de EUA. De EUA vindt dat juist onderzoeksbeleid voor de lange termijn nodig is om grote uitdagen systematisch aan te pakken. Lidstaten moeten de onderzoekssector voldoende financieren om een langdurig kwalitatief onderzoeksklimaat te creëren en stimuleren. Hierbij vermeldt de organisatie dat elke fase in het O&I continuüm voldoende moet worden gefinancierd, maar dat basisonderzoek zeker in tijden van crisis essentieel is. Verder stelt de koepel dat de Europese onderzoeksruimte en Europese onderwijsruimte een belangrijke rol spelen bij het reguleren van financiering en het stimuleren van synergiën tussen O&I en onderwijsbeleid. De EAU wil zich ook inzetten voor een ruimer budget, open access en wil ervoor zorgen dat beleid vereenvoudigd wordt en beter aansluit op de behoeftes van universiteiten.

Context

De European University Association is een koepelorganisatie die 850 universiteiten uit 49 Europese landen vertegenwoordigt. In 2022 publiceerde de EUA al haar Open Science Agenda voor 2050. Hierbij pleitte de organisatie voor grootschalige deelname van onderzoekers aan de European Open Science Cloud en voor een wetenschappelijk ecosysteem gekenmerkt door academisch eigendomsrecht van publicaties.  

 

Mede geschreven door Luna Hoogendam.