23 mei 2022

EP: ‘Microcredentials, leerrekeningen en verduurzaming cruciaal voor Europese Onderwijsruimte’

Joep Bresser

Joep Bresser

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Het Parlement ziet de Raadsaanbevelingen over microcredentials, individuele leerrekeningen en verduurzaming van het onderwijs als een belangrijke stap richting de Europese Onderwijsruimte. In een resolutie benadrukt zij dat de drie Commissievoorstellen moeten bijdragen aan de verruiming van leermogelijkheden, de groene en digitale transitie en het omscholen van volwassenen. Ook roept het Parlement de Raad op om een gemeenschappelijke definitie van microcredentials vast te stellen.


EP: ‘Microcredentials, leerrekeningen en verduurzaming cruciaal voor Europese Onderwijsruimte’

Microcredentials voor sector- en grensoverschrijdende erkenning  

Het Parlement vindt dat de Raadsaanbevelingen over microcredentials, individuele leerrekeningen en leren voor ecologische duurzaamheid belangrijke stappen zijn richting de Europese Onderwijsruimte. Dit blijkt uit een resolutie van 19 mei, waarin de drie voorstellen van de Commissie, waaronder die over microcredentials, worden besproken. Het Parlement acht microcredentials nodig voor sector- en grensoverschrijdende erkenning van korte leerperioden.  De Commissie wordt aangespoord om een instrument te creëren dat lidstaten moet motiveren om microcredentials te verwerken in de nationale onderwijsprogramma’s. Hiervoor kan het Europese Universiteiten-initiatief als voorbeeld dienen, aldus het Parlement. De Raad wordt gevraagd om een gemeenschappelijke definitie te geven voor microcredentials, die de basis kan vormen voor kwaliteitsborging van het initiatief. Verder denkt het Parlement dat de automatische wederzijdse erkenning van microcredentials een stap in de goede richting is van de automatische wederzijdse erkenning van kwalificaties in het algemeen.

Individuele leerrekeningen: niet alleen marktgericht 

Het voorstel over individuele leerrekeningen van de Commissie moet volgens het Parlement niet alleen gericht zijn op de behoeften van de arbeidsmarkt, maar juist ook individuele keuzevrijheid en ondernemerschap stimuleren. De leerrekeningen moeten, net als de microcredentials, bijdragen aan het inclusiever, toegankelijker en betaalbaarder maken van mogelijkheden voor leven lang leren. Het Parlement moedigt lidstaten aan om onder andere laaggeschoolde volwassenen, vluchtelingen en kansarme lerenden voorrang te verlenen bij de toegang tot individuele leerrekeningen. Ook moet er volgens het Parlement voorkomen worden dat de leerrekeningen belemmeringen opwerpen voor volwassen lerenden.  

Duurzaamheidsleren op alle niveaus

In alle Europese onderwijsprogramma’s moet leren voor ecologische duurzaamheid geïntegreerd worden, volgens het Parlement. Zij wijst erop dat het voorstel over leren voor ecologische duurzaamheid, net als de andere twee initiatieven, kan bijdragen aan betere milieugeletterdheid en meer burgerparticipatie in de groene en digitale transitie. Het is belangrijk dat de culturele en creatieve sector betrokken wordt bij de vormgeving van ecologische duurzaamheid in het onderwijs, om de nieuwe mogelijkheden van het Nieuw Europees Bauhaus te benutten, aldus het Parlement.

Context

De drie initiatieven van de Commissie moeten een belangrijk onderdeel worden van de Europese Onderwijsruimte, die in 2025 gerealiseerd moet worden. In een reactie op de voorstellen over individuele leerrekeningen en microcredentials benoemde het Lifelong Learning Platform de implementatie van synergieën als belangrijkste factor om de initiatieven succesvol te maken. Volgens het MIRCOBOL-project kunnen de microcredentials bruikbaar zijn voor de automatische wederzijdse erkenning van kwalificaties in de EU. De timing van de Parlementsresolutie is niet vreemd: in juni komen de Europese onderwijsministers bijeen om de initiatieven te bespreken in de OJCS-Raad.

 

Mede geschreven door Max Vollebregt