15 februari 2023

EP wil dat Europees Jaar van Vaardigheden zich ook focust op erkenning kwalificaties binnen EU

Joep Bresser

Joep Bresser

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Het Europees Parlement roept op om naast erkenning van kwalificaties uit derde landen ook te focussen op onderlinge erkenning van vaardigheden, competenties en kwalificaties tussen lidstaten. Dit blijkt uit de reactie van het Parlement op het voorstel van de Commissie over het Europese Jaar van Vaardigheden. Volgens het Parlement moeten daarnaast de vaaardighedentekorten en de mismatch tussen gevraagde en aangeboden vaardigheden centraal staan. Het Parlement voorziet de start van het Europese jaar op 9 mei.


EP wil dat Europees Jaar van Vaardigheden zich ook focust op erkenning kwalificaties binnen EU

Erkenning kwalificaties moet aandacht krijgen  

Tijdens het Europees Jaar van Vaardigheden moet er volgens het Parlement ook aandacht zijn voor erkenning van vaardigheden, competenties en kwalificaties. Dit blijkt uit haar amendementen van op het voorstel over het Europese Jaar van Vaardigheden van de Commissie die volgens het Parlement van start moet gaan op 9 mei. In 2025 moet de automatische wederzijdse erkenning van kwalificaties binnen Europa bereikt zijn. De Commissie focust in haar voorstel vooral op de erkenning van kwalificaties uit landen buiten Europa.

Aandacht voor vaardighedentekorten 

Het Parlement wil daarnaast dat er veel aandacht tijdens het jaar wordt besteed aan de vaardighedentekorten en mismatches, gezien dit momenteel de grootste uitdagingen zijn. Onderwijs & training moet zich in het licht van de digitale en groene transitie meer richten op toekomstgerichte sectoren. Ook wil zij dat vaardighedenstrategieën gecombineerd worden met het creëeren van goede kwalitatieve banen en beleid voor behoud van personeel. Dat betekent volgens het Parlement bijvoorbeeld ook dat stages altijd betaald moeten zijn om uitbuiting te voorkomen.

Een beter imago voor het beroepsonderwijs

Het Parlement wil dat de EU werk gaat maken van het vergroten van de aantrekkelijkheid van het beroepsonderwijs. Dat moet zij doen door haar communicatie aan te passen en grootschalige campagnes te organiseren. Centres of (Vocational) Excellence, duale onderwijssystemen en speciale ecosystemen voor beroepsonderwijs in lokale gemeenschappen zijn daarin essentieel.

Context

2023 is door Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen uitgeroepen tot het Europese Jaar van Vaardigheden. Aandachtspunten zijn onder meer training en bijscholing, veranderingen in de arbeidsmarkt en het aantrekken van personeel uit derde landen. Nu het Parlement heeft ingestemd, kunnen de onderhandelingen voor het Europees Jaar van Vaardigheden met de Raad en de Commissie van start. Als deze afgerond zijn kan het Europese jaar écht van start gaan. In de consultatie over het Europees Jaar van Vaardigheden presenteerden mkb en het mbo stakeholders alvast een wensenlijstje voor het Jaar. 2022 stond in het teken van het Europees Jaar van Jeugd.

 

Mede geschreven door Lotte Kloosterhof.