05 november 2021

Welke activiteiten moet de EU volgens u organiseren tijdens het Europees Jaar van de Jeugd?

Fleur Diepstraten

Fleur Diepstraten

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

2022 staat in het teken van de toekomst van Europese jongeren. De Commissie wil van u weten waar zij tijdens het Europees Jaar van de Jeugd aandacht aan moet besteden. Feedback op het voorstel van de Commissie is mogelijk tot 15 december 2021.


Welke activiteiten moet de EU volgens u organiseren tijdens het Europees Jaar van de Jeugd?

Toekomst in handen van jongeren

De Europese Commissie vraagt uw input voor het Europees Jaar van de Jeugd in 2022. Zij wil weten welke activiteiten en doelen kunnen bijdragen aan het in de kijker zetten van jongeren. Uit het wetsvoorstel valt af te lezen dat de Commissie zich wil richten op het aanpakken van de negatieve impact van de pandemie op jongeren, meer integratie van jongeren uit kansarme milieus of kwetsbare groepen in de samenleving en het bevorderen van kansen voor jongeren in een groene, digitale en inclusieve wereld. De Commissie stelt onder andere voor om de situatie van jongeren in de Europese Unie te onderzoeken en relevante programma’s, financieringsmogelijkheden, projecten en netwerken te delen met jongeren. Europese instellingen en de lidstaten kunnen zelf ook activiteiten voorstellen bij de Commissie die bijdragen aan de doelstellingen van het Europees Jaar van de Jeugd. Tot uiterlijk 15 december kunt u uw mening delen over het voorstel.  

Context

Het Europees Jaar heeft ieder jaar een ander thema. Afgelopen jaar stond het Europees Jaar in het teken van de spoorwegen. Dit jaar ligt volgens Von der Leyen de toekomst van Europa in de handen van de Europese jongeren, zo bleek uit haar State of the Union-speech. Daarom staat 2022 in het teken van de jeugd. Als onderdeel daarvan is het nieuwe Europese uitwisselingsprogramma ALMA opgezet. Dit programma zal internationale uitwisselingen financieren voor jongeren die geen opleiding of werk hebben. Daarnaast wilt Von der Leyen een groene toekomst bieden aan jongeren en vraagt zij een actievere houding van landen om meer te gaan doen aan het stoppen van klimaatverandering. Het Europees Parlement en de Raad zullen zich ook nog buigen over het voorstel van de Commissie, als de drie EU-instellingen allen akkoord zijn, kan het jaar van start.