Erasmus+ wist in 2020 de veiligheid van deelnemers en organisaties te waarborgen, ondanks de coronacrisis. Ook was het programma inclusiever en is de deelname uit kansarme gebieden toegenomen, zo blijkt uit het jaarlijkse rapport.


Erasmus+ ondanks corona ook in 2020 een succes

Erasmus+ blijft succesvol

Erasmus+ heeft ook tijdens het eerste jaar van de pandemie bewezen dat het een van de meest succesvolle en iconische programma’s van de Europese Unie is. Dat blijkt uit het jaarlijkse Erasmus+-rapport voor 2020. Het programma steunde in 2020 bijna 640.000 leerervaringen in het buitenland en financierde 20.400 projecten en 126.900 organisaties. Ook steunde Erasmus+ 24 nieuwe Europese Universiteitennetwerken. Ondanks corona heeft het programma de bescherming en veiligheid gewaarborgd door onder andere een verlenging van aanvraagtermijnen en einddatums en het voortzetten van onderwijs door fysieke mobiliteit te combineren met online leren. Ook maakte digitalisering in het onderwijs grote sprongen als gevolg van de crisis. In totaal beschikte Erasmus+ over een budget van €3,78 miljard in 2020, wat 15% meer was dan in 2019. Opvallend voor Nederland, is dat dit jaar de Hansehogeschool Groningen de span kroont als het gaat om hoeveelheid studenten die op mobiliteit gaat. Vorig jaar was de top 3 alleen gevuld met universiteiten.

Erasmus+ inclusiever dan ooit

Uit het jaarlijkse rapport blijkt ook dat in 2020 het Erasmus+-programma inclusiever was dan ooit en dat de deelname van kansarme gebieden is toegenomen. Zo nam de Commissie maatregelen om het programma aantrekkelijker te maken voor kansarme jongeren. Het bevorderen van inclusiviteit binnen het Erasmus+-programma is al een aantal jaar prioriteit van de Commissie. Op deze manier wil de Commissie het programma inzetten voor de doelstellingen van de Europese Onderwijsruimte. Toch vindt het Parlement dat er nog ruimte is voor verbetering, net als Neth-ER.

Context

Ieder jaar publiceert de Commissie een jaarverslag met uitgebreide informatie over de ondernomen acties en het budget. Het rapport licht specifieke projecten, deelnemers en organisaties toe en geeft  de gegevens per land voor geselecteerde acties weer. Zo keek de 2019-editie bijvoorbeeld naar nieuw gelanceerde pilots rond European Universities en Centres of Vocational Excellence. De lessen uit 2020 dienen onder meer ter verbetering van het nieuwe programma, dat in 2020 is gestart met een flink hoger budget.