De Europese Commissie heeft een consultatie opengezet voor de mededeling over de Europese Onderwijsruimte. De feedback van belanghebbenden en overige geïnteresseerden zal worden meegenomen in het opstellen van de mededeling over de Europese Onderwijsruimte die in het derde kwartaal van 2020 wordt verwacht. Reageren kan tot en met 26 augustus.

Geef uw mening over de Europese Onderwijsruimte

Uw visie voor de EEA  

De Europese Commissie wil uw mening weten over de Europese Onderwijsruimte (EEA). De Commissie zette onlangs de consultatie open op haar website. Uw feedback zal gebruikt worden bij de verdere ontwikkeling van het initiatief. De resultaten van de consultatie zullen naderhand worden samengevat in een synopsis rapport. De mededeling over de ontwikkeling van de EEA zal vervolgens gepubliceerd worden in het derde kwartaal van 2020. Reageren kan tot en met 26 augustus.

Context

In 2017 publiceerde de Commissie een voorstel voor het oprichten van een EEA, zodat lidstaten hun onderwijsactiviteiten beter op elkaar af kunnen stemmen. Het doel van de EEA is om mobiliteit en samenwerking op gebied van onderwijs te bevorderen en lidstaten te ondersteunen bij het moderniseren van hun onderwijssystemen. Mariya Gabriel, Eurocommissaris voor innovatie, wetenschap, cultuur, onderwijs en jeugd, ziet de voltooiing van de EEA als een van de prioriteiten van haar ambtsperiode en de mededeling in het derde kwartaal van 2020 zal haar eerste stap vormen naar een voltooiing in 2025.